LAFZA-İ CELÂL ÇEKİRDEK GİBİDİR
İman ve İbadet

LAFZA-İ CELÂL ÇEKİRDEK GİBİDİR

Allah lâfza-i Celâli, Cenab-ı hakkın bütün isim ve sıfatlarına lüzum derecesinde delâlet eder. Bediüzzaman Hazretlerinin tespitine göre, Allah’a ait diğer isimler, sadece o ismin müsemmasına delâlet eder, sıfatlara delâlet etmez. Rahman, Rahim, Mün’im gibi… Ancak Lafza-i Celâl olan Allah ismi, bizzat Allah’ın zatına delâlet eder. Allah’ın zatı ise, kemal sıfatları apaçık gerektiriyor. Yani ezeli, ebedi ve son derece kemalde olan hayat, ilim, irade, kudret, işitme, görme, konuşma ve yaratma gibi sübuti sıfatlar ile vücut, vahdet, kıdem, beka, yarattıklarına benzememe ve varlığı kendiliğinden devam eden anlamındaki kıyambinefsihi gibi zati sıfatlar olmaksızın bir Allah düşünülemez. Onun için, Allah ismi bu sıfatlara iltizamen delâlet etmektedir.

Bir çekirdek koca bir ağacın mahiyetini küçük bir ölçekte içinde bulundurduğu gibi, Allah lafza-i Celâli de, bütün Esma-i Hüsnayı ve kudsi sıfatları içinde bulunduruyor.. Bu itibarla, Allah Allah diye zikreden bir mümin, aynı anda bin Esma-i Hüsna ve kudsi sıfatları da söylemiş oluyor. Yani “Ondan başka yaratan yok! Ondan başka rızık veren yok! Ondan başka ibadet edilecek yok!”gibi zikirleri de, zikrinde kastetmiş oluyor.

Evet “Haberiniz olsun! Kalpler, ancak Allah’ın zikriyle mutmain olur.”ayet-i kerimesinin ferman ettiği cihetle, kalplerimizi zikr-i İlâhi, ibadet ve Allah’ı isim ve sıfatlarıyla bize tanıtan marifetullah dersleriyle kalplerimizi süslemeli ve imanımızı sürekli yenilemeliyiz. Gaflet, dalâlet ve ihmaller, o kalbin manen ölümüdür. Allah korusun!

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap