İman ve İbadet

DUASIZ KALDIRILAN SOFRALAR- 2

(Dünden devam)

İnsanların halis bir iman sahibi olduğuna şükür ve hamd önemli bir ölçü ve göstergedir. “Çünkü bir elmayı yiyen ve ‘Elhamdülillah’ diyen adam, o şükür ile ilan eder ki, ‘ O elma doğrudan doğruya  Dest-i Kudretin yâdigârı ve doğrudan doğruya  hazine-i rahmetin hediyesidir.’ demesiyle ve itikat etmesiyle her şeyi, cüz’i olsun külli olsun, Onun dest-i kudretine teslim ediyor. Ve her şeyde rahmetin cilvesini bilir. Hakiki bir imanı ve halis bir tevhidi, şükürle beyan ediyor.” (Mektubat s. 350)

Rızkın aşka lâyık bir sureti olduğunu, onun da şükürle görülebileceğini belirten Bediüzzaman, ehl-i gaflet ve dalâletin rızka aşklarını bir hayvanlık olarak kabul eder.

“Enva-ı zihayat içinde en ziyade rızkın envaına muhtaç insandır. Cenab-ı Hak insanı bütün esmasına cami bir ayine ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharatını tartacak, tanıyacak cihazata malik bir mucize-i kudret ve bütün esmasının cilvelerinin vaziyetlerinin inceliklerini mizana çekecek aletleri hâvi bir halife-i arz suretinde halk etmiştir. Onun için, hadsiz bir ihtiyaç verip, maddi ve manevi rızkın hadsiz envaına muhtaç etmiştir. İnsanı, bu camiiyete göre en âlâ bir mevki olan ahsen-i takvime çıkarmak vasıtası şükürdür. Şükür olmazsa, esfel-i safiline düşer, bir zulm-ü azimi irtikap eder.” (Mektubat s. 351)

Bu ve emsali hakikatlerle bizleri irşat eden, Allah’a şükretmenin en güzel ve özet tarzının beş vakit namaz olduğunu ifade eden Bediüzzaman Hazretlerinin bu açıklamalarını bilenler, hiç şükür ve hamd hakikatine ilgisiz kalabilirler mi? Yemeğin başında dua eden Hristiyanlara muhalif olarak, sonunda dua eden ve Cenab-ı Hakkın nimetlerine mukabil, minnettarlık ve şükrünü sadece Ona arz eden biz müminler topluluğu, hiç sofralardan duasız kalkabilir miyiz?

Nur dershanelerinde ihmal edilmeyen bu önemli hususun, evlerde unutulması veya ihmal edilmesi ne kadar doğru olur? Gaflet içinde olduğumuza delil olmaz mı? Duasız kaldırılan sofralar, yeni yetişen nesilleri de aynı gaflete alıştırmaz mı?

Cenab-ı Hak, her türlü gafletten ve duasız kaldırılan sofralardan bizleri muhafaza etsin, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap