KARA DELİKLER
Tefekkür

KARA DELİKLER

Yüce Yaratıcı ile bağlantı kurarak ve tefekkürî bir bakışla gökler âlemini incelediğimiz bu makaleler dizisinde, Kara Deliklerden bahsetmemek olmaz.

Kara delikler, kendileri görülmeyen fakat etrafına yaptığı büyük etkiden var oldukları anlaşılan bir hakikattir. Kara Delik, çok büyük bir yıldızın, enerjisi tükenerek kendi içine çökmesi sonucu gerçekleşen semavî bir olaydır. Asıl kütlesi içine çöken bir yıldızın iç basıncı o kadar yükselir ki, çekim gücü inanılmaz boyutlara ulaşır. Yıldızın maddesi adeta kaybolur ve enerjiye dönüşür. Yakınında bulunan her şeyi, maddeyi, ısıyı, ışığı yuttuğu için, ışığı olmayan bu nesneyi teleskoplarla görmek mümkün olmaz. İngilizce buna Black Holl denilen kara delik meydana gelmiş olur.

Bütün galaksilerde böyle kara delikler bulunduğu tahmin ediliyor. Samanyolu galaksisinin merkezinde, dört milyon güneş büyüklüğünde çok büyük bir kara deliğin bulunduğu ve milyarlarca yıldızın onun etrafında baş döndürücü bir hızla anafor halinde döndüğü ifade ediliyor.

Önüne gelen her şeyi ve yıldızları bile yutarak sürekli büyüyen ve büyüdükçe çekim gücü daha fazla artan kara deliklerin, her şey gibi belli kanunlara bağlı olarak hareket ettiği ve rast gele bir hareketin içinde olmadığı söyleniyor.

Kâinatta tesadüfe tesadüf edilmediğine göre, acaba bu kara deliklerin vazifesi nedir? Onların vazifesinin ne olduğunu bilemeyişimiz, vazifesiz olduklarına delil olmaz. Her şey bizim bilgimize bağlı değildir. Allah’ın yarattığı nice varlıklar vardır ki, varlığını biliriz fakat mahiyetini bilemeyiz. İnsanda var olan benlik ve ruhun mahiyetini bilemediğimiz gibi..

Allah tarafından çabuk bir kıyamet kopmazsa, korkunç bir hızla etrafındaki her şeyi yutan bu kara delikler büyüyerek, daha büyük olanları küçük kara delikleri de yutarak, zamanla kâinat çok büyük bir kara delikten ibaret mi olur ve o kara delik âhiret âlemlerine açılan semavi bir tünel şekline mi girer?diye insanın aklından geçmiyor değil. Her neyse! En doğrusunu bütün âlemleri yaratan ve her yarattığında nihayetsiz hikmetler ve maksatlar takip eden Allah bilir. Biz kendimize bakalım ve yaratılış gayemize uygun hareket edelim yeter.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap