HER ŞEYİ İLE NİMET OLAN HAYVANLAR
Tefekkür

HER ŞEYİ İLE NİMET OLAN HAYVANLAR

“Ve enzele leküm minel en’ami semâniyete ezvac.” Bu ayeti çok güzel bir şekilde tefsir eden Bediüzzaman Hazretleri, şöyle bir açıklama yapıyor: “Sekiz nevi hayvanat-ı mübârekeyi size hazine-i rahmetinden, güya cennetten nimet olarak indirilmiş, gönderilmiş.” Çünkü o mübarek hayvanlar, bütün cihetleriyle, bütün beşere nimet olduğundan, saçından bedevilere seyyar haneler, elbiseler, etinden güzel yemekler, sütünden güzel, leziz taamlar ve derilerinden pabuçlar ve saire, hatta gübreleri mezruatın erzakı ve insanların mahrukatı (yakacağı) hükmünde olup, güya o mübârek hayvanlar, tecessüm etmiş (cisimleşmiş) ayn-ı nimet ve rahmettirler. Onun içindir ki, yağmura ‘rahmet’ nâmı verildiği gibi, bu mübarek hayvanlara da ‘en’am’ nâmı verilmiş. Güya, nasıl ki rahmet tecessüm etmiş, yağmur olmuş. Öyle de nimet dahi tecessüm etmiş, keçi, koyun, öküz ile manda ve deve şekillerini almışlar.” Lem’alar s. 368)

Evet, etinden, sütünden derisine, bağırsağından, tüyünden gübresine kadar, hiç bir şeyi israf olmayıp, insanın istifadesine sunulan bu mübârek hayvanlar; diğer hayvanlardan yılan, kurt ve aslana kadar hepsi insana düşman iken, bunların hizmetkâr olmaları, sanki cennetten özel indirilmiş mahluklar ve İlâhî nimetlerin cisimleşmiş şekilleridir.

Evet, nihayetsiz feza boşluğunda, milyarlarca galaksiden  biri olan Samanyolunda, iki yüz milyon güneşten sadece biri olan bildiğimiz güneşe bağlı ve milyarlarca seneden beri boşlukta döndürülen dünya gezegeninde, en şerefli bir misafir olarak ağırlanan insanoğlu; nasıl bir Rabbin nimetleriyle terbiye olunduğunu, nasıl bir Rahman’ın rahmetiyle rızıklandırıldığını anlamak, kavramak ve şükür etmek için; ülfet, ünsiyet ve gaflet gözlüğünü atmalı; ibret, hikmet ve tefekkür penceresiyle, kendine ve çevresine bakmalıdır. O zaman, her şey olduğu gibi görünecek ve Rahman ve Rahim olan âlemlerin Rabbine hakkıyla kulluk yapılacaktır. İnsana yakışan da elbette odur.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

 

 

Yorum Yap