İman ve İbadet

İNSANIN SORUMLULUĞU AĞIRDIR

Reklam

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, kâinattaki bütün varlıkların her biri kendine mahsus dillerle Allah’ı tesbih ve hamd ile vazifelidirler. Fıtrî ve amelî ibadetlerini böylece yerine getirirler.

Mahlukatın en şereflisi ve en güzel bir surette yaratılan ve Allah’ı tanımak, Ona iman ve ibdet etmekle yükümlü olan insan ise, hem kendi ibadetinin hem de umum varlıkların yaptığı ibadet ve itaatin farkında olarak külli bir ubudiyete mazhardır.

Göklerin, yerin ve dağların korkarak “Emanet-i kübrayı”yüklenmekten kaçındıkları bir hakikati üstlenerek, bütün mahlukata üstün gelen ve yeryüzünde meleklere tercih edilerek Allah’ın halifesi makamına yükselen insan nev’i; emanet olarak verilen ve “Ene” ile tabir edilen benlik duygusunu, veriliş gayesine uygun kullandığı takdirde meleklerin fevkine çıktığı gibi, emanete hıyanet ettiği zaman da, şeytanlardan daha aşağı bir mevkiye düşebilmektedir.

Cehennemin en dibinden, Cennetin en yüksek makamı arasındaki muhtelif derecelere düşebilecek veya yükselebilecek bir kabiliyette yaratılan ve bu dünya denilen imtihan meydanına atılan insanların bir kısmı, emanete riayet ederek hadsiz makamlara yükselirken, büyük çoğunluk ise, nefis ve şeytana uyarak, Cehennemin nihayetsiz derekelerine yuvarlanıp gitmektedir.

Allah’ın razı olduğu ve emrettiği salih amelleri işleyerek ve razı olmayıp yasak ettiği haram ve günah şeylerden takva adına kaçınarak hayatını sürdüren müminler, Allah’ın salih ve müttaki kullarıdır. Onlar, Allah’ı sever, Allah da onları sever. Dünya ve âhiret saadeti onlar içindir. Allah, onların Mevlâsıdır, onlar da Allah’ın dostlarıdır. Allah, ne güzel bir dost ve ne güzel bir yardımcıdır. Allah bir kulunu sever ve yardımcı olursa, bütün cihan bir araya gelse o kulu mağlup edemez ve zarar veremez. Zâhirî bir zarar verse de, akıbet muhakkak müttakilerin zaferiyle son bulur. Ya bu dünyada veyahut mutlak anlamıyla âhiret diyarında. Cenab-ı Hak, bizleri onlardan eylesin, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap