Risale-i Nur Hizmeti

ORTAK AKIL VE SİSTEMDEKİ BAŞARI

Maddi ve manevi başarıların altında yatan sır, samimi bir ihlâs ve ortak aklın esas alınarak, işin ehli olan fertlerden meydana gelen heyetlerin âzami gayret, himmet ve faaliyetle, verilen vazifeleri hakkıyla yerine getirmelerine dayandığı bilinen bir gerçektir.

İçinde bulunduğumuz asra gelince, zaten bu zaman bilgi çağı ve ihtisas asrıdır. Cemaatten çıkan bir şahs-ı manevinin hükmettiği bir yüz yıldır. Teşkilatlanmış ve organize olmuş sivil toplum hareketlerinin her şeyi etkilediği bir zaman dilimidir. Ferdî hareket eden dehâ ve zekâların bir anlam ifade etmediği ve tesirsiz kaldığı bir dönemdir.

Bu hakikatin yüz yıl önce farkına varan ve yazdığı Kur’an tefsirlerinin etrafında toplanan insanlarla Nur Talebeleri namıyla bir şahs-ı manevi meydana getiren Bediüzzaman Hazretleri, her ferdi ve heyetleri kendi kabiliyetleri istikametinde sevk edip istihdam ederek, bu kudsi iman ve Kur’an dâvâsının temellerini sağlam bir şekilde atmayı başarmıştır. Bu gün itibariyle, dünyanın bütün kıt’a ve devletlerinde muhtelif dillerde Nur Risaleleri okunuyor ve hizmetler oluyorsa bu, temellerin sağlam oluşundan, her yerde ortak aklın, meşveretin ve sistemli çalışmanın hâkim olmasından kaynaklanıyor. Nerede sistem ve meşveret çalıştırılıyorsa, orada iman hizmetinde ciddi inkişaf ve gelişmeler olduğu görülüyor, elhamdülillah.

(Not: Bütün gönül dostlarımın Kadir Gecesini tebrik eder, hepimiz hakkında bin aydan daha hayırlı olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim.)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap