İman ve İbadet

MÜSTAKİL BİR İMAN CEREYANI

Kaynağı Kur’an ve Sünnete dayanan Nurculuk hareketi ve son yüz yılın yetiştirdiği Bediüzzaman gerçeği, bir asra yakın bir zamandan beri Türkiye’nin gündemine oturmuş, lehinde ve aleyhinde çok şeyler yazılıp çizilerek bu günlere gelmiş ve hâlâ güncelliğini koruyan müstakil bir iman hizmeti cereyanıdır.

Kendisine has hizmet metodu ve İslâm dinine hizmette kendine özgü meslek ve meşrebi olan ve dahilden çıkan bu masum halk hareketi, medyanın özel ilgi odağı olmuş, fakat çoğu zaman çarpıtılarak ve olduğundan farklı gösterilerek kamuoyu maalesef yanıltılmıştır. Kasten başkalarıyla karıştırılarak kötülenmeye çalışılmış ve milletin kafası karıştırılmıştır.

Nurculuk denilen bu cereyan, İslâm dinini doğru anlayıp dosdoğru yaşamaya çalışan, inandığı hakikatlerden asla taviz vermeyen, dindar anlamda bir cumhuriyeti ve Batı standartlarında ileri bir demokrasiyi, milletin birlik ve beraberliğini, vatanın bölünmez bütünlüğünü savunan, Risale-i Nur prensiplerine sadâkatla bağlı kalmayı vazgeçilmez hizmet felsefesi kabul eden ve memleketimizin bağrından çıkan bu samimi hizmet cereyanı başkalarıyla karıştırılmamalı ve kendi orijinalliği içinde değerlendirilmelidir. İçi dışı şeffaf ve net olan bu hareket, medyadan bunu beklemektedir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap