HİKMETLİ İŞLER YAZILIYOR
İman ve İbadet

HİKMETLİ İŞLER YAZILIYOR

Sonsuz bir ilim, irade ve kudrete sahip olan Cenab-ı Hak, en küçükten en büyük varlıklara kadar her şeyde nihayetsiz bir hikmetle iş görüyor. Her yarattığı varlık ve olaylarda hadsiz gayeler, maksat ve faydalar takip ediyor.

Kâinatta tesadüfe tesadüf edilemez. Hiçbir şey tesadüfen ve kendiliğinden oluşmuyor. Bunun delili, her şeyde görülen nizam, mizan ve gözetilen faydalı neticelerdir. Bunlar ancak ilim ve irade ile olabilir.

Âlemde her şey ve her hadise, Allah’ın yaratması iledir. Varlıklar gibi olaylar dahi, Allah’ın yaratması sonucu meydana gelir. kendi kendine hiçbir şey meydana gelmez. Ayet-i kerimenin “O gece, bütün hikmetli işler tefrik edilir, yazılır.”diye işaret ettiği Berat Gecesinde, yine hadis-i şeriflerin izah ettiği şekliyle, bir yılda meydana gelecek doğumlar, ölümler, rızıklar, eceller, savaşlar, barışlar gibi her şey, dünya semasındaki şarta bağlı kaderde yazılır. Bu yazma işi bir rivayete göre, Berat gecesinden Kadir gecesine kadar devam eder. Bağlı olduğu şartlar yerine gelirse, kaderde yazılanlar gerçekleşir, değilse gerçekleşmez. Ancak, ezelden ebede kadar olmuş ve olacak her şey, sabit olarak Levh-i Mahfuzda yazılıdır. Dünya semasındaki şarta bağlı kader değişebildiği halde, Levh-i Mahfuzdaki kader değişmez.Şarta bağlı kaderin yazılmasının hikmetlerinden birisi, insanları hayra ve hasenata teşvik içindir. Zira hadis-i şeriflere göre makbul sadaka, gelecek belâların def’ine önemli bir vesiledir.

Başta zekât, sadaka, teberru ve yapılan bağışlar, paratoner gibi gelmesi muhtemel belâ ve musibetlere kalkan vazifesi görür. Bir musibet mukadderse, onu geri çevirir. Onun için bazı olaylar karşısında “Verilmiş sadakası varmış.”deriz.

(Not: Bütün gönül dostlarımızın Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik eder, İslâm ve insalık âlemine hayırlara vesile olmasını niyaz ederim.)

asyanur.info

 

Reklam

Yorum Yap