İman ve İbadet

İBADET NİYETLİ HİZMETLER- 2

(Dünden devam)

Bahsi geçen hakikate binâen ne yaparsak yapalım, niyetimizde mutlaka Allah’ın rızasını arayalım. Bakırı altına, kömürü elmasa dönüştüren niyet ile amellerimizi değerli kılalım.

Meselâ; ibadet kastıyla iştirak edilen ve Allah’ın rızası gözetilerek fikir beyan edilen meşveret zeminleri aynıyla ibadettir. Yeter ki, farklı niyet ve maksatlar gözetilmesin.

Keza; Nur Risalelerinin okunduğu ders toplantılarına, özellikle bir hizmet mahallindeki bütün cemaatin şahs-ı manevisinin aynası hükmündeki umumi derslere katılmak da aynıyla ibadet ve hem de manevi bir cihattır. Ölüm ve ağır hastalıklar hariç, hiç bir mazeret bizi bu ibadet ve cihaddan geri bırakmamalıdır.

Kaşlar göze, gem ata tamamlayıcı olduğu gibi, küçük görünen bir takım hizmetler dahi büyükler sırasına geçer. Madem ki, neticesi Allah’ın rızasıdır, o hizmetin küçüğüne ve büyüğüne bakılmaz.

Bu hususta, Zübeyir Ağabeyin tavrı bize güzel bir örnektir. Risale-i Nur hizmetinin her yerinde yer alan bu büyük dâvâ adamı, yeri geldiğinde, koltuğunun altına aldığı haftalık İTTİHAD gazetesini, Galata Köprüsünde satmayı aynıyla hizmet ve cihad kabul ettiğini söylüyormuş. Böyle örnekler, hayatımızın her alanında göz önüne alınacak gerçeklerdir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap