Dünya

İNANÇ EKSENİNDE FAY KIRILMALARI- 2

(Dünden devam)

Kur’an ayetlerinin ve kâinattaki nizam ve intizamın şahitliyle, ağacın dalından bir yaprağın düşmesi bile Onun ilim, irade ve kudretinin dışında olmayan ve bir sineğin bir kanadının dahi intizamından hariç kalmayan Cenab-ı Hak, yeryüzünün en şerefli varlığı olan insanların amelleriyle yakından alâkadar olan yerküreyi, dehşetli bir şekilde sarsan deprem gibi ölümcül hadiselerden nasıl hariç olabilir? Asla ve kat’a!

Geçmiş asırlarda vukua gelen, isyankâr ve zalim kavimlere ceza olarak verilen arzî ve semavi musibet ve belâlar Kur’an-ı Kerim’de haber verilmektedir. Allah’ın varlığını inkâr eden ve peygamberlerin verdiği musibet haberlerini yalanlayan o kavimlere, en azgın oldukları ve çeşitli günahlara daldıkları bir sırada, değişik usullerle  hak ettikleri cezalar verilmiştir.

Jeolojik inkılaplar neticesinde meydana gelen fay kırılmaları ve deprem olayları, inançlı insanların hayatlarını, ölürse bir nevi şehitliğe ve kaybettikleri mallarını sadakaya çevirerek ebedileştirmeye vasıta olur. İnanç ve iman meselesinde meydana gelen fay kırılmaları ise, milyarlar senelik ebedi bir hayatın mahvına ve daimi bir cehenneme yuvarlanmaya sebep olacaktır.

Allah’a binlerce hamd ve şükür olsun ki, modern görünümlü ve fakat imandan yoksun bir kısım insanların etrafa saçtıkları zehirli fikirlerine, Müslüman milletimiz itibar etmemekte ve beş para değer vermemektedir. İşlediğimiz çeşitli günahlarımıza ceza olarak gelen deprem gibi felâketler için istiğfar ve tövbe ile, rıza ve teslimiyetle mukabele etmektedir. Bu vesileyle unutulan veya ihmale uğrayan  bir çok yüksek ahlâk ve hasletlerimiz de su yüzüne çıkmakta ve hayata geçmektedir.

Cenab-ı Hak, deprem gibi olayları imanlı bir bakış açısıyla değerlendiremeyip, inadına tabiat ve tesadüflerle izah etmeye kalkanlara da, basiret ve hidayet nasip etsin ve ülkemizi daha büyük fekâketlere düşmekten muhafaza etsin, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap