İnsan Ve Toplum

DEPREMZEDENİN RUH DÜNYASI- 1

Ülkemizde meydana gelen çeşitli depremler, daha önce düşünülmeyen bir çok gerçeklerin açığa çıkmasına ve anlaşılmasına vesile oluyor. Binlerce hikmetler, maksat ve gayeler ile vazifeli olarak, Allah’ın kudretiyle gerçekleşen ve insanların hem dünya hem de âhiret hayatlarıyla ilgili olarak meydana getirilen bu dehşet verici deprem olayları hakkında nice yorumlar birbirini takip ediyor.

Maddeci ve tabiatçı bir eğitim tezgâhından geçirilen nesillerin, iman ve inanç açısından nasıl dehşetli bir tahribe maruz bırakıldıkları da kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bin yıldır İslâm dini ile et ve tırnak gibi kaynaşmış olan asil ve necip bir milletin din ile alâkalı bütün bağlarının koparılıp atılması ve Batılı bir toplum haline dönüştürülmesinin temelleri cumhuriyetin kurulması ile birlikte atıldı. O günden bu yana aynı zihniyetin mirasçıları tarafından sürdürülüyor.

Bu düşüncenin altında yatan şey ise, güya İslâm dini bizi geri bırakıyor. “Hristiyanlar nasıl dinlerini terk ettikten veya dini dünya işlerinden ayırdıktan sonra ilerledi ve sanayi toplumu haline geldilerse, biz de İslâm dinini dışlayarak muasır milletler seviyesine ancak gelebiliriz.” diye çok yanlış bir kıyaslama bataklığına düştüler. Zavallı lâikler ve gerçeklere gözünü kapayan bedbahtlar!

Halbuki, İslâm dini mensuplarını geri bırakan değil, bilakis prensipleri yaşandığı takdirde maddi ve manevi yükselten bir dindir ve doğru yazan tarih bu hakikate şahittir. Bağnaz ve lâikçi kafa yapısıyla  verilen eğitim, zihinleri öylesine esir almış ve kelepçelemiş ki, küçük bir kıyamet olarak isimlendirilen depremler bile, bunları düştükleri çok kalın gaflet ve dalâlet uykusundan uyandırmaya yetmemiş olarak görünüyor.

Merkez üssü Türkiye’nin tamamı olan ve on iki şiddetindeki Süfyanizm depremiyle beyinleri sarsılan ve imanları harabeye dönen, dünya ve âhiret saadetleri göçük altında kalan böyle insanları uyandırmak ve iman tarafına çağırmak, şuurlu ve gayretli her Müslümanın üzerine düşen bir borçtur. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap