Dünya

İNANÇ EKSENİNDE FAY KIRILMALARI- 1

Ege bölgesinde, Marmara bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde, Kuzey Anadolu hattında, özetle Türkiye’nin hemen hemen her tarafında bulunan deprem fay hatları üstünde milletçe yaşayıp gidiyoruz. Fakat her deprem olduğu zamanlarda, görüntülü veya yazılı medya organlarında depremin maddi ve manevi boyutları tartışma konusu oluyor. Çeşitli ünvan ve kariyer sahibi şahıslar, inançlarına ve bakış açılarına göre yorumlar yapıyorlar.

Fakat, ne kadar hazin ve üzücü bir tablodur ki, yüzde doksan dokuzu Müslüman olarak tanımlanan ülkemizde, anlı şanlı bir kısım insanlar ve yazarlar, deprem olaylarını imanlı bir nazarla değil, bilakis ateist ve dinsiz bir bakış açısıyla değerlendirip, inançlı insanları da inkârlarına uydurmaya çalışıyorlar. Bize göre asıl deprem ve inanç ekseninde meydana gelen fay kırılmaları işte budur ve en kısa zamanda böyle bir durumdan kurtulmak ve yapılan tahribatı tamir etmek lâzımdır.

Evet, kâinatta atomlardan yıldızlara kadar hükmeden hikmet ve nizam, adalet ve mizanla görülen bütün işler, âlemde tesadüfün olmadığını, nihayetsiz ilim, irade ve kudret sıfatlarına sahip olan Allah’ın idare ve tasarrufu altında olduğunu gösterir. Ancak, insanın mahiyetine Cenab-ı Hakkı tanımak ve bilmek için bir ölçü birimi vazifesiyle konulan ve “ENE” denilen benlik duygusu, veriliş maksadının aksine kullanılırsa, bütün tevhid delillerini nazarda söndürür ve göstermez. Zira, o vaziyetteki enenin düştüğü durum Allah’ı inkâr etmektir. Bütün kâinat parlak ayetlerle dolsa yine inkâr eder. Çünkü, emanet olarak verilen ene, o vaziyette emanete ihanet içindedir.

Evet, diğer gezegenler ile birlikte güneşe bitişik bir macun hükmündeyken, Allah’ın irade ve kudretiyle ondan koparılıp, şu andaki yörüngesine yerleştirilen dünya, yaklaşık beş milyarlık serüveni esnasında soğuyup kabuk bağlaması, jeolojik olaylar yaşaması, depremlere sebep olan fay hatlarının oluşması ve ara sıra fay kırılmalarının meydana gelmesi gibi durumların hepsi doğru. Ancak zahiri perdeler arkasından iş gören ve her yaptığı işinde binler hikmetleri ve gayeleri takip eden Cenab-ı Hakkın, deprem olayları ile bağlantısını kesmek ve  tamamen tabiat ve tesadüfe havale etmek, kişinin dinle imanla bağını kesmesi, koparıp atması anlamına gelir, Allah korusun! (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap