Tefekkür

İBRETLİK YUMURTALAR- 1

Allah namına bakıldığı zaman, her neye bakılırsa tefekkür oluyor ve her şey insana birer ibret dersi veriyor. Yaratıcısından bağımsız ve bağlantısız bakıldığında ise, her varlık tabiat ve tesadüfün oyuncağı ve anlamsız bir vaziyet alıyor.

Yeryüzünde yaratılan bütün canlılar ya tohum ve çekirdeklerden ya da yumurta ve nutfelerden icat ediliyor. Bahsi geçen bu başlangıç maddelerin en temel unsurları hidrojen ile oksijen, azot ile karbondur. Dört temel elementten meydana gelen çekirdek, tohum, yumurta ve nutfelerden, Yüce Yaratıcı dört yüz bin çeşit bitki ve hayvan türlerinin sayısız fertlerini ve onların alt cinslerini yaratıyor.

Yumurtaların her biri irili ufaklı olduğu halde özellikleri aynıdır. Her yumurtanın içi bilindiği gibi beyaz ve sarı olan iki kısımdan meydana getirilmiştir. Ancak tohum, çekirdek ve nutfelerde olduğu gibi, Yüce Kudret kader kalemiyle farklı olan plan ve projeler çizdiğinden, her farklı yumurtadan, çok farklı mucize varlıklar yaratır. Meselâ, bazı yumurtalardan yılanlar ve sair sürüngenler yaratılıp onlar yerde sürünerek hayatlarını devam ettirirken, bazı yumurtalardan da kartallar ve diğer kuşlar yaratılır ve göklerde uçarlar. O da yumurta bu da yumurta. Fakat, kader kaleminin yazdığı genetik şifre ayrı olduğu için, yumurtadan çıkan her canlı varlık, farklı özellikler gösterir. Bu hal ise, başlı başına bir mucizedir ve aklı başında olan her bir mümin insana Allahü Ekber, Lâilahe illallah söyletir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap