Tefekkür

HÜCRELER ÂLEMİ

Maddenin en küçük parçası olan atomlardan, galaksiler âlemine kadar her yerde muazzam bir ilim, irade ve kudretin eseri görüldüğü gibi, atomlardan meydana gelen canlıların hücrelerine kadar her şeyde aynı sıfatların tesirleri görülür.

Canlıların yapı taşı olan hücreler başlı başına bir âlemdir. Hücreler bulundukları yere göre kısmen farklılık gösterse de, genel olarak en dışta hücre zarı, altında sitoplazma, onun altında çekirdek zarı, hücre çekirdeği, çekirdek içinde kromozomlar DNA ve RNA denilen genlerden ve amino asitlerden meydana getirilmişlerdir. Çekirdek ile hücre zarı arasında bulunan sıvı kısımda, her biri çok farklı vazifelerle ilgili mitekondriler, lizozomlar, mikrozomlar, endoplazmik retikulumlar, polizomlar, golgi cihazı ve enzimler gibi insanı hayranlık içinde bırakan bir dünya vardır. Çekirdek içindeki genler ise, o canlının özelliklerini nesilden nesile aktaran hususiyetleri içinde barındırır.

Maksadımız biyoloji dersi olmadığından fazla detaya girmeye gerek yok. Ancak muazzam bir ilim, irade ve kudreti gerektiren hücre dünyasındaki bu plan ve programlar tabiat ve tesadüflerle izah edilebilir mi? Akılsız ve şuursuz olan sebepler bu harika sisteme karışabilir mi? Eğer karışsa, her şey karmakarışık olmaz mı?

Kâinatta en geniş âlemlerden, en küçük atomlar ve hücreler âlemine kadar var olan ince plan, program ve hesaplı işler, nihayetsiz bir ilim, irade ve kudret gibi sair sıfatlara sahip olan Allah’ın varlık ve birliğine şahitlik yapıyorlar. Onu akıl ve kalp gözüyle görüp tasdik etmeyenler kendilerine yazık ediyorlar. Ne diyelim? Allah hidayet nasip etsin.

asyanur.info                 samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap