Tefekkür

İNKÂRCI, NEDEN ALLAH’I İNKÂR EDER?

Dünya misafirhanesini, cin ve insanların imtihan meydanı olarak açan Cenab-ı Hak, onları iradeleri ile seçimde hür bırakmış, tercihlerine göre âhirette muamele edecektir. Dinde zorlama yoktur. Allah’ın teklifleri bir tecrübedir. Akla kapıyı açmak, iradeyi elden almamak bir kaidedir. Eğer gökyüzüne yıldızlarla Lailahe illallah yazılsaydı, imtihan sırrı ortadan kalkar, herkes inanmak zorunda kalırdı. Elmas ruhlu olanlarla, kömür ruhlu sefil insanlar bir seviyede kalırdı.

İnsanlar mümin, münafık ve kâfir olmak üzere üç sınıfa ayrılır. Mümin olanlar, aklı ve kalbiyle imanın şartlarını kabul edip tasdik eden ve gereğini yerine getiren insanlardır. Münafık, aklen ve kalben başta Allah inancı olmak üzere diğer iman rükünlerine inanmayan fakat Müslümanları aldatmak için inanıyor gibi görünen namert kişilerdir. Kâfir ise, inanmadığını açıktan söyleyen ve bununla iftihar eden heriflerdir.

İnsan, gökler âleminden atomlar âlemine kadar her şeyde ve her yerde  muhteşem bir nizam, intizam, plan ve program gördüğü halde nasıl Allah’ı inkâr ediyor? Bediüzzaman Hazretlerinin tespit ettiği gibi; şeytanın insana ettiği en büyük bir hilesi “Bir tek zat bütün yıldızları, galaksileri ve atomlara varıncaya kadar her şeyi yaratıp yönetiyor. Bu kadar acaip bir mesele insan havsalasına nasıl yerleşir?”diye insanın acizliği noktasından bir inkâr hissi uyandırır. İşte şeytanın bu hilesini susturmak ve yok etmek için İslâm sembolleri içinde  Allahü Ekber çok tekrar edilir.

Kâinatın yaratılış ve idaresinde iki ihtimal var. Ya nihayetsiz bir ilim, irade ve kudret sahibi olan Allah tarafından bunlar yapılır. Yahut hiç bir cihetle imkân ve ihtimal dahilinde olmayan kendi kendine olur, tabiat tarafından yapılır ve şuursuz sebepler tarafından icat edilir. İkinci şıkkın kabulünü hiç bir akıl, muhakeme ve vicdan sahibi kabul edemez. Ancak semavî kitaplara kulak vermeyen nice insanlar, iman hakikatlerinin azametini ve büyüklüğünü dar akıllarıyla anlayamadıklarından, inkâr ederek kâfir damgasını yer. Ne diyelim, burası imtihan dünyası. Cennet inananların gideceği saadet diyarı olduğu gibi, Cehennem de azap memleketi olarak adamlar ister. Bediüzzaman’ın dediği gibi “Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz. değildir.”

asyanur.info                              samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap