Tefekkür

ATOMUN İÇ DÜNYASI

“Allah göklerde olanları da, zerreleri ve hatta ondan daha küçük olanları da bilir.”mealinde olan ayetler, insanları hem gökleri hem de atomlar âlemini incelemeye dâvet ediyor.

Feza âlemini dolduran yıldızlar, sistemler ve galaksiler insanı hayranlık içinde bıraktığı gibi, maddenin en küçük parçası olan atomlar âlemi de, insanı hayretler içinde bırakmaktadır.

19. Yüz yılın sonlarına kadar maddenin bölünemeyen en küçük parçası olarak tarif edilen atomların, başlı başına bir dünya olduğu, atomun parçalanabileceği ve atomun alt parçacıkları bulunduğu yapılan araştırmalarla ortaya çıktı. Gerçi, atomlar hakkında her şey anlaşılmış değil, hâlâ çalışmalar devam ediyor.

Atom, genel olarak çekirdekte proton ve nötron, etrafında dönen elektronlardan yaratılmıştır. En basit atom hidrojendir. Bir proton ile bir elektrondan ibarettir. En ağır ve karmaşık atom ise uranyumdur. İki yüz otuz beş elektronu vardır. Uranyum zenginleştirilerek 238 veya 239 elektron seviyesine çıkarılıp, atom bombası yapımında ve atom reaktörleriyle elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır.

Atomun çekirdeğinde, artı elektrik yüklü protonlar, elektrik yükü olmayan nötronlar ve çevresinde maddesine göre farklı sayılarda bulunan eksi elektrik yüklü elektronlar vardır. Atom, Arapça zerre demektir. Atomun alt parçacıkları da vardır. Bunlar genellikle hadronlar, baryonlar, leptonlar, mesonlar ve hiperonlar olarak sayılmaktadır. Allah, zerreden daha küçük olanları dahi bilmektedir mealindeki ayetlerle neleri kastettiği, yapılan çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Ön dört asır önce, Kur’an lisanıyla bunların haber verilmiş olması, Kur’an-ı Kerim’in mucize ve Allah kelamı olduğunun bir belgesidir.

Atomu ve atomdan daha küçük olan alt parçacıkları dahi bilip idare ettiğini bildiren Yüce Allah, acaba insanların iyi veya kötü bütün amellerini bilmez mi? Elbette bilir ve kaydeder. Mahşer günü ise, bunların hepsinin hesabını görecek ve kim neye ve nereye lâyık ve müstehak ise oraya gönderecektir. Allah, dünya hayatı imtihanımızı kazanmayı ve âhiretin azap tarafına değil, saadet tarafına gitmeyi hepimize nasip etsin, inşaallah.

asyanur.info                  samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap