İman ve İbadet

HAZRET-İ PEYGAMBERİN (ASM) TESBİHAT İKAZI

Her sabah düzenli Sevgili Peygamberimizin (asm) arkasında sabah namazı kılan bir sahabenin, namazdan sonra hemen mescidi terk ettiği görülür. Bu hal, Peygamber Efendimizin (asm) dikkatini çeker.

Bir sabah yine namazdan sonra mescitten ayrılırken, Allah Resulü (asm) sorar. “Namaz, Allah’ın emri ve kulluk vazifemiz. Namaz sonrası yaptığımız tesbihat ve dua onun mükâfatıdır. Sen mükâfatını almadan neden mescitten ayrılıyorsun?”diye sorar. O sahabe “Ya Resülullah! Benim evimin komşusu bir Yahudidir. Onun bahçesinde bulunan meyveli bir ağacın dalları benim bahçeme sarkmış vaziyettedir. Çocuklarım uyanmadan eve gidiyorum ki, o ağacın meyvelerinden yiyerek boğazlarından haram lokma girmesin. Bunun için erkenden gidiyorum.”diye cevap verir.

Allah Resulünün (asm), namaz tesbihatı hakkındaki ikaz ne kadar önemli! Ve o sahabenin haram ve helâl noktasındaki hassasiyeti ne kadar anlamlı! Bu konuşmaya şahit olan Hazret-i Ebubekir (r.a.) Bahsi geçen Yahudiye gider ve pazarlığını yaparak satın alır. Sonra da, haram ve helâl meselesinde çok hassas olan o sahabeye hediye eder.

Evet, namaz tesbihatı ikazı ve haram lokma meselesinden günümüz Müslümanlarının ve bilhassa Nur Talebelerinin alacağı çok dersler vardır. Allah, her iki olaydan da ders almayı cümlemize nasip etsin, âmin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap