İman ve İbadet

NAMAZ TESBİHATININ ÖNEMİ

Namazların arkasında okunan tesbihat cidden çok önemlidir. Bediüzzaman’ın tarikat-ı Muhammediye olarak tarif ettiği otuz üçer defa tekrarlanan “Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahü Ekber” ve duadan sonra otuz üç “Lailahe illallah” müekket sünnetlerdendir.

Bütün ehl-i imana ve özellikle Nur Talebelerine dua ve salâvatlardan ibaret olan ilâve tesbihatımız ise, terk edemeyeceğimiz vazifelerimizdendir. Bediüzzaman’ın ve umum Nur Talebelerinin ortak dua ve hasenatlarına iştirak etmenin mühim bir vesilesi namaz tesbihatlarımızdır. Beş on seneden beri Nur dairesinde olduğu halde tesbihatı bilmeyen veya ihmal edenler dikkat etmelidirler.

Van’da bulunduğu sıralarda Molla Resul isimli talebesi Bediüzzaman’a “Bizim buralarda, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır, derler. Seni kendimize üstat bildik, bir şeyhe bağlanmadık. Senin ise ne yaptığını anlayamıyoruz.”diyen talebesine Bediüzzaman “Ben, sünnet-i peygamberi içinde bir daire açtım. Siz sadâkatle bu daireye girin ve orada kalın. Şayet mahşer günü mahrum olursanız, gelin sırtımın yükü olun. Bu, huhusi bir inayet-i İlâhiyeye binaen ebedi bir teminattır.”der.

Bu itibarla, tesbihatı ezberden bilmiyorsak, mutlaka cebimizde namaz tesbihatı kitapçığını bulundurup, namazların arkasında okumalıyız. Sonra okuruz diyerek, zamanında okunmayan tesbihatların unutulduğunu kendimden biliyorum.

Bizde evrat ve ezkâr yok zannederek başka yollara meyledenlere, namaz tesbihatının ders olarak verilmesi ve teşvik edilmesi hepimizin önemli bir vazifesi olmalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube- Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap