Hayat

HAYATIN HAKİKATİ NEDİR?- 2

(Dünden devam)

Hayatın hakikatini en güzel bir tarzda tarif eden Bediüzzaman Hazretleri devamla “Ve bundan anla ki, bu hayatın gayesini ‘Rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskârâne nimetlenmektir.’ diyenler, gayet çirkin bir cehaletle, münkirâne, belki de kâfirâne, bu pek kıymettar olan hayat nimetini ve şuur hediyesini ve akıl ihsanını istihfaf (hafife alıp) ve tahkir edip (küçümseyip), dehşetli bir küfrân-ı nimet (nankörlük) ederler.” (Lem’alar s. 324) demektedir.

Evet, kâinat onun için yaratılan hayat hakikatini, yolda bulunmuş kıymetsiz bir mal gibi telâkki ederek, onu gaflette, sefahette ve batakhanelerde  geçirenlerin veya dinsizlik cephesinde yer alarak, elindeki güçle din ve dindarları ezmeye çalışanların ve Allah’ın dinini yok etmek için savaş açanların, hayat hakikatinin sırrına ne büyük bir ihanet içinde oldukları açıkça anlaşılır. Elbette bu ihanetin bedeli, ebedi bir azap ve daimi bir cehennemdir. Böyle bir akıbetten ise, Allah korusun!

HAYAT HAKİKATİNİN SIRRI

Kâinat ağacının neticesi, en kıymetli varlık hayattır.

Hayat ağacının da meyvesi, şükür, muhabbet ve itaattir.

**********************************

Olmasaydı eğer âhirette saadet, ebed arzusu bir yalan olurdu.

İnkârın verdiği manevi felâketle, akıl bir nimet iken başa belâ olurdu.

***********************************

Sanma ki dünyaya keyf etmeye geldik, zannın yanlış tahminin hatadır.

İman, ibadet ve hamd etmeye geldik, aklı başında olana bunlar birer ihsandır.

**************************************

Sadece hayat bu fâni hayat olsaydı, koca ağaca tek meyve vermek gibidir.

Bu incelikteki sırrı insan bulsaydı, hayatın sırrını anlamış demektir.

*************************************

Ey insan madem hakikat budur, hayatını sana veren yolunda sarf et.

Tersini yaparsan eğer boşa akan bir sudur, içi boş arzularına uyma sabret.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap