Hayat

Kitap: Hayatı Anlamak

Toplumsal ve şahsî yaşayışta ahlâkî ölçülerin anlatıldığı bir sohbet kitabı.
Eser, Gençliği Anlamak, Hizmeti anlamak, İslâmı Anlamak ve Hayatı Anlamak başlıklı dört bölümden oluşuyor.
Yazarımız, kitabın Takdim yazısında da belirtildiği üzere, fânî hayatımıza anlam katacak, onu zenginleştirecek ve ebediyete dönük dolu dolu yaşamamız için şevk verecek fikirleri serdediyor. Her zaman olduğu gibi, meselelere Kurân, Hadis ve Risale-i Nur penceresinden bakarak

Her insanın, hususan her Müslümanın sağlam bir hayat felsefesi oluşturması ve anlamlı bir şekilde hayatını yaşaması için bilmesi gereken gerçekler
Ömür sermayesini iyi değerlendirip faydalı ticaret yapanların sonsuz olan âlemde bâkî bir servete kavuşacakları, boş yere harcayanların ise müflis tüccar durumuna düşecekleri gerçeği…
Bu kitap, sonsuzluk âleminde müflis tüccar durumuna düşmemek ve Eyvah! Aldandık. Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, şu güzeran-ı hayat, bir uykudur; bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi, bir rüzgâr gibi uçtu gitti. dememek için hayatı anlamaya dair tefekkürî bakışı Gençliği Anlamak, İslâmı ve Kurânı Anlamak başlıkları çerçevesinde bizlere sunuyor.

Detaylı Bilgi

Reklam

Yorum Yap