İslam ve Kur'an

HARAM VE HELÂL HASSASİYETİ- 1

Reklam

“Bu gün dininizi kemâle erdirdim ve tamamladım.” buyuran Cenab-ı Hak, son din olan İslâm’ı göndermek suretiyle, insanları ahlak bakımından yüceltmek ve sosyal hayatta adalet ve huzuru temin etmek istemiştir.

Diğer hayvanlar gibi duygu ve kuvvelerine bir sınır konulmayan insanlar, nihayetsiz bir şer ve tahrip yapabilecek durumdadır. Özellikle hırs ve zulüm duygusuyla her türlü kötülüğü ve haksızlığı yapabilecek vaziyetteki insanlar, sosyal hayatta adalete muhtaçtır. Ancak, herkesin adalet anlayışı farklı olacağından, adalet külli bir akılla kemâlini bulur. O külli akıl da kanun şeklinde olur. İşte, Kur’an-ı Kerim’in getirdiği kanunlar hem mutlak adaleti hem de ahlâk bakımından yücelmeyi temin eden semavî esaslardır.

Kendi nefsinde Kur’an’ın hükümlerini en mükemmel bir tarzda yaşayan Sevgili Peygamberimiz (asm) “Ben yüksek ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.” buyurmakla, çok önemli bir hakikate işaret ediyor. Ayşe validemize “Resülullah’ın ahlâkı nasıldı?” diye sorulduğunda “Onun ahlâkı, Kur’an ahlâkıydı.” diye cevap verirdi. “Şüphesiz sen, pek yüksek bir ahlâk üzerindesin.” ayetinde, Allah onu yüce ahlâkından dolayı övüyordu.

İçimizden biri gibi yaşayan ve ümmetinden her hangi bir şahıs gibi vefat etmeyi tercih eden Peygamber Efendimiz (asm), her cihetle ümmetine rehber ve yaşantısıyla örnek olmuştur. Doğruluk, dürüstlük, hileden uzak ve mal hırsından beri olan bir karaktere sahip olan o büyük Peygamber (asm), ümmetinin de öyle olmasını istemiş, Kur’an ve Sünnetine sımsıkı sarılmayı onlardan istemiştir. “Kur’an ve Sünnete bağlı kaldığınız takdirde necat bulursunuz.” müjdesini vermiştir.

Bir gün Medine çarşısını dolaşırken bir buğday yığınının önünde durur ve mübarek elini içine doğru daldırarak bir avuç çıkarır. Üstü kuru olan buğdayların içi ıslak çıkar. Bunun üzerine “Aldatan bizden değildir.” buyurarak, asırlar boyu gelecek Müslümanlara, bir cümleyle uzun bir ders verir. Ölçüde, tartıda ve her türlü malın satışında hile yapılmamasını ve helâl kazancın içine haram sokulmamasını emretmiştir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap