Bediüzzaman Said Nursi

GÜNDEMDEN KOPMAMAK- 2

Reklam

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, kendi sağlığında hayatını üç devreye ayıran nadir şahsiyetlerden biridir. 1878 yılında dünyaya gelen bu büyük İslâm âlimi, 1922 tarihine kadar geçen hayatına Birinci Said, 1950 yılına kadar olanına Yeni Said, vefat ettiği tarih olan son on senelik hayat devresine de Üçüncü Said tanımlaması yapmaktadır.

Komünizm ve Süfyanizm cereyanlarına karşı daima İman ve Kur’an hakikatlerini muhafazaya çalıştığını ve mümkün olduğu kadar dünyaya ve siyasete karışmamaya mesleğinin mecbur ettiğini söyleyen Bediüzzaman, bir sonraki cümlesinde “Şimdi mecburiyetle bakmaya lüzum oldu.” kaydını düşmekte ve Demokrat Partinin iki cereyana karşı mücadelede Nurculara yardımcı hükmünde olabileceğini beyan etmektedir. (2. Emirdağ Lâhikası s. 177)

Son müceddit olması ve Mehdiyet vazifesini üstlenmesi hasebiyle, bütün dairelerle alâkadar olan ve onlarla ilgili eserler telif eden Bediüzzaman’ın, aktüel olayları, kudsi hizmeti açısından takip etmemesi ve onlara münasip izahlarda bulunmaması düşünülemez.

Kur’an ve iman hizmeti açısından ve bu vatan maslahatı nokta-i nazarından, hâlin icabına uygun tavır belirleyen Bediüzzaman’ın dâvâsına mensup olanların bu inceliklere dikkat etmesi zaruridir.

Hiç değişmeyen ve aktüelitesini her zaman koruyan gündemimiz, doğrudan iman ve Kur’an hakikatlerine hizmettir. Bununla beraber, ülke gündeminden kopmamak ve meydana gelen olayları, Risale-i Nur penceresinden doğru olarak yorumlamak ve millete doğru bir rehber olmak, Nur talebelerinin vazgeçemeyeceği vazifelerindendir. Risale-i Nur eserlerine uymayan yorumlar ise, hakiki Nur Talebelerini bağlamayacağı da açık bir gerçektir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap