Hayat

EN KISA VE EMİN YOL

Reklam

Allah tarafından terbiye edilerek en güzel bir kulluk vaziyeti verilen ve “De ki: Allah’ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin.”ayetiyle ona tâbi olmaya dâvet edildiğimiz Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed(asm), elbette insanlığa en güzel bir örnek ve en mükemmel bir imamdır.

Allah’ı tanımak ve ona iman ile ibadet etmek için yaratılıp, dünya denilen imtihan meydanına gönderilen biz insanların en büyük hedefi ve gayesi, Allah’ın rızasını kazanmak ve Onun muhabbetini üstümüze celp etmektir. Bizi bu hedefe götürecek en kısa ve emin yol ise, Tarikat-ı Muhammediye (asm)denilen Sünnet-i Seniye caddesidir. Başka yollar, ondan nur almadıkça karanlıklı, zahmetli, uzun ve yorucudur.

İşte, onun dâvâsına vâris olma özelliği ve asrın müceddidi kimliğine sahip olan Bediüzzaman Hazretleri, iman kurtarma ve kuvvetlendirme hizmeti içinde insanları yeni bir yola dâvet etmiyor, bilâkis on dört asır evvel Kâinatın Efendisinin açtığı Kurân ve Sünnet caddesine dâvet yapıyor. Çünkü, bütün mücedditlerin en önemli özelliklerinden biri de, bulundukları asrın insanlığının imanlarını kurtarmak ve kuvvetlendirmenin yanı sıra, Sünnet-i Seniyeyi de ihya etmektir. Zira, ondan daha kısa ve daha güvenli başka bir manevi yol yoktur.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap