Hayat

ÖRNEK PEYGAMBER

Reklam

Cenab-ı Hakkın ilim, irade ve kudretiyle sonsuz maksatlar ve gayeler için yaratılan kâinat içinde, canlılar âlemine mesken olarak yaratılan dünyamızın ayrı bir yeri ve değeri vardır.

İnsan bedenine kıyasla kalp neyse, büyük bir insan hükmündeki kâinata nispetle dünyamız da öyledir. Bu hakikate binaendir ki, bir çok ayet-i kerimelerde semâvattan bahsedilirken, dünya müstakil olarak zikredilmektedir. Âdeta, gökler âlemi bir kefeye, dünya diğer kefeye konularak ona denk gösterilmektedir.

Esma-i Hüsna’nın nihayetsiz tecellilerine bir merkez ve mahal, dört yüz bin çeşit nebatat ve hayvanat taifelerine  mesken ve beşik, âhiret âlemlerine bir tarla ve Cennetin fidanlığı hükmündeki dünyamız, bu özelliklerden mahrum olan gökler âlemindeki diğer yıldızlara fark attığı gibi, kâinat ülkesinin saltanat merkezi ve başşehri hüviyetine de sahip olma özelliğini taşıyor. Çünkü, kâinat onun yüzü suyu hürmetine yaratılan ve “Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım.”hadis-i kudsisine mazhar, kalplerin sevgilisi ve ruhların sultanı olan Hazret-i Muhammed (asm) burada bulunmaktadır.

Sevgili Peygamberimiz (asm) yaratılmayacak olsaydı âlem de yaratılmaz, yaratılmış olsa bile kâinatın yaratılış maksatları anlaşılmazdı. Bütün insanlara hatip ve bütün ehl-i imana imam olan Hazret-i Muhammed (asm), tebliğ ettiği Kur’an-ı Kerim’le kâinatın sırlarını ifşa ediyor ve Cenab-ı Hakkın yaratılışta takip ettiği Rabbanî maksatları ilân ve izah ediyor.

Bir kervan gibi kafileler halinde dünya misafirhanesine gelen ve geçici bir hayattan sonra ölümle gayb âlemlerine doğru yolculuğuna devam eden insan nev’ine manen kumandanlık ve imamlık yapan o Zat (asm), insanın ehemmiyetini ve ne maksatla dünya memleketine gönderildiğini de izah ediyor. Tebliğ ettiği İslâm diniyle, bütün teferruatı ve incelikleriyle şerh ve tefsir ettiği hakikatleri yalnız tebliğ etmekle kalmıyor, bizzat yaşantısıyla da bütün insanlığa örnek ve rehber oluyor. Ne mutlu hayatının her safhasında onu örnek alabilenlere!

asyanur.info  samicebeci.net (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap