Tefekkür

DÜNYANIN BUHAR KAZANLARI- 1

Reklam

Uydularla uzaydan çekilen fotoğraflarıyla şirin ve mavi bir gezegen olan dünyamızın, denizler ve okyanuslarla çevrili olduğunu görürüz. Dünyanın yüzde otuzunu karalar ve yüzde yetmişini sular teşkil eder. Tıpkı insan bedenindeki oran gibi.

Su hayat demektir. Susuz hayat yeryüzünde mümkün değildir. Cenab-ı Hak “Biz her şeyi sudan yarattık.” buyurmaktadır. Yaratılan her varlık da hayatını su ile devam ettirebilir. Her canlıya hayat sıfatını veren de Ezelî Hayat Sahibi olan Allah’dır.

Bildiğimiz tarzdaki hayat yalnız dünyada vardır. Güneşe bağlı diğer gezegenler ve uydularında yaşamaya elverişli su ve hava olmadığı ispatlanmıştır. Diğer yıldızlar âlemi de onlar gibidir. Ancak, oralarda yaşamaya müsait olarak yaratılan hadsiz melâike ve ruhanî varlıklar, kâinatın her tarafını şenlendirmiştir. Zira, bu küçük dünyayı bu kadar canlı türleriyle şenlendiren Allah’ın hikmeti, dünya dışındaki yıldızları boş bırakmaya müsaade etmez.

Dünyada su gibi çok kıymetli bir nimetin nasıl teşekkül ettiğine dair ilim adamlarının bir hayli teorileri vardır. Bu teorilerin doğruluk ve yanlışlıkları ne olursa olsun, Yüce kudret tarafından dünyanın özel yaratıldığı tartışmasız bir gerçektir. Bütün kıt’alarda yaratılan ve hayata kaynaklık yapan bütün pınarlar, dereler, çaylar, ırmaklar ve nehirlere, oradan küçüklü büyüklü denizler ve okyanuslara kadar var olan suların tamamı, dünyayı canlılar ve özellikle insanlar için hazırlayan sonsuz merhamet sahibi olan Yüce Yaratıcının, bu dünyayı özel olarak planladığı anlaşılıyor.

Denizler ve okyanuslar, dünyanın buhar kazanlarıdır. Oralardan ve sair su yüzeylerinden her saniye atmosfere yükselen milyonlarca ton buharlar, atmosferdeki bulutların meydana gelmesine vesile olur. Muhtelif özelliklere sahip olan o bulutlar, rüzgârlar vasıtasıyla ihtiyaç olan yerlere sevk edilir ve yeryüzünün su ihtiyacı giderilir. Bütün deniz suları tuzludur. Akarsular denizlere döküldüğü halde, denizler tuzluluğunu muhafaza eder. Neden tuzludur? Nasıl oluşmuştur? Bu sorular hakkında kesin bir şey söylenememektedir. Söylenenler de teoriden öteye gitmemektedir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap