Tefekkür

ÜLFETTEN TEFEKKÜRE

Reklam

Bir müddetten beri tefekküre dayalı makaleler yazmaya çalışıyoruz. Zira etrafımızda var olup fakat ülfet dolayı san’atlı varlıklar dikkatimizi çekmiyor ve ibret alamıyoruz. Halbuki, hadis-i şerife göre “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır..”

Kur’an-ı Hakim’in ekser ayetleriyle, bizleri tefekküre ve ibret gözüyle etrafımızı incelemeye dâvet eden Cenab-ı Hak, ülfet ve alışkanlıktan dolayı göremediğimiz harikulâde varlıklara ve san’atlarına dikkatimizi çekmektedir. “Niçin bakmıyorsunuz? Neden görmüyorsunuz? Niçin ibret almıyorsunuz? Neden akıl etmiyorsunuz?”gibi benzeri ayetlerle yapılan sorgulamalar, insanın gafletini dağıtmak ve nazarları Allah’a yöneltmek içindir. Zira, insan nisyandan alındığı için nisyana müptelâ olup Rabbini unutmakta, intizam ve hikmetle yaratılan varlıklardan ziyade, intizamdan çıkan nadir fertler dikkatini çekmektedir. İki başlı, üç ayaklı veya başka arızalarla yaratılanlar, büyük bir velvele ve şaşaa ile reklam edilmektedir. Yani ters bir mantık işletilmektedir.

Kur’an-ı Kerim ise, sıradan kabul edilen mucize san’atlar üzerindeki ülfet perdesini yırtıp atarak, insanın kulağından tutup başını eğer, sıradanlık altındaki mucize özellikleri nazara verir. Zira tevhit nazarıyla ve Allah hesabına bakıldığı zaman İlâhî güzellikler göründüğü halde, Onun hesabına olmayan bakışlardan, o güzellikler gizli kalmaktadır.

Asrımızın büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Hazretlerinin telif ettiği Risale-i Nur tefsirlerinde, dünyanın fâni ve geçici hadiselerinin, insanın merak duygusunu tahrik eden cihetlerine bedel, âlemdeki varlıklarda  o merakı uyandıran ve tatmin eden daha başka cihetler bulunduğu haber verilmekte ve merak duygusunun asıl bunlar için verildiği belirtilmektedir. Bize düşen de, gözümüze ibret ve hikmet gözlüğünü takarak, tefekkür vazifesini yerine getirmektir.

asyanur.info                       samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap