GÜNEŞ SİSTEMİ
Tefekkür

GÜNEŞ SİSTEMİ

“Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.”hadis-i şerifi bize rehber olmalıdır. Cenab-ı Hak da “Üstlerindeki göğe bakmazlar mı, onu nasıl bina edip süsledik.” (Kaf Suresi:6) ferman etmekle, kudret ve azametinin en büyük delillerinden olan gökler âlemine ibret nazarıyla bakmamızı istemektedir.

Samanyolu galaksisine bağlı olarak hareket halinde olan güneş sisteminin çapının, otuz ışık yılı olduğu kabul edilmektedir. Sonsuz bir kudretin sahibi olan Yüce Allah (c.c.), cin ve insanların imtihanına sahne olması için, uçsuz bucaksız kâinat içinde güneş sistemini ve sistem içinde de dünyamızı seçmiştir. Bildiğimiz türden hayat yalnızca dünyamızda vardır. Cenab-ı Hak, dünya dışındaki bütün âlemleri, melâike ve ruhaniler denilen canlı, akıllı ve şuurlu varlıklarla şenlandirmiş ve yıldızları onlara seyyar mescitler yapmıştır. Onlar dahi, insanlar gibi kâinat sarayının seyircileri ve bu kâinat kitabının hayretle temaşa eden mütalâacılarıdır.

Güneşin kütlesi, sistemin toplam kütlesinin yüzde doksan dokuzunu teşkil eder. Geri kalan bütün gezegenler ve uyduları yüzde bire tekabül eder. Güneş kendi ekseni etrafında saatte 70000 km. hızla döner. Dünya günüyle bu dönüşünü 25 günde tamamlar. Bu dehşetli süper dönüşten meydana gelen hareketten hararet, hararetten kuvvet, kuvvetten de cazibe denilen muaazzam bir çekim gücü ortaya çıkar. İşte bu çekim gücü kanunudur ki, etrafındaki gezegen yıldızları ve uydularını tutar ve onların fezaya fırlayıp kaçmalarını önler.

Gezegen yıldızların da belli matematiksel hesaplara göre, baş döndürücü hızlarla yörüngelerinde dönmelerinden meydana gelen merkez kaç kuvvetleri, onların güneş tarafından kendine çekilmesini önler. Yüce Yaratıcı çok ince hesaplarla mükemmel bir denge ve ahenk kurmuş. Bu hassas ve ince hesaplara, hiç cansız tabiat ve kör tesadüf karışabilir mi?

Bu mânâyı Bediüzzaman şöyle ifade eder: “Güneş, nuranî bir ağaçtır; seyyareler onun müteharrik meyveleri. Ağaçların hilâfına olarak güneş silkinir, tâ o meyveler düşmesin. Eğer silkinmezse, düşüp dağılacaklar.” (Sözler s. 636)

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap