BEYÂNAT VE TENVİRLER
Hayat

BEYÂNAT VE TENVİRLER

Risale-i Nur mesleğinin ikinci temel kaynak eseri de “Beyânat ve tenvirler”dir. Hizmet Rehberi, cemaat içi, Beyânat ve Tenvirler de içtimai ve siyasi ölçüleri ihtiva eder.

Bediüzzaman sadece imanla ilgili konularda değil, içtimaî meselelerde de millete manen rehber olan bir şahsiyettir. Vazifeli olduğu alan hem diyanet hem siyaset hem cihad hem saltanat hem daha pek çok sahaları içine almaktadır. Dahil ve hariçteki cihat arasındaki farkı anlatmak durumunda olduğu gibi, İslâm’ın devlet yönetim biçimine bakışını, siyasi olaylar karşısındaki duruşumuzu ve daha pek çok konularda ne yapmamız gerektiğini de öğretmek ve rehber olmak mecburiyeti vardır. Zira O, âhirzaman mücedididir. Her asrın başında geleceği hadisçe sabit olan geçmiş asırların mücedditleri gibi yalnız bir iki sahada vazifeli değildir.

İşte, bu meseleleri bilen ve Bediüzzaman’ın uygulamalarını yakından gören Zübeyir Ağabey, din adına veya dindar kimlikle devlet yönetimine talip olma hareketlenmelerinin başladığı 1969 yılında, Risale-i Nur’lardaki içtimai ve siyasi ölçü ve dersleri bir araya getirerek, Beyânat ve Tenvirler adıyla önce haftalık İttihat Gaztesinde neşrettirdi. Daha sonra kitap olarak bastırdı. Böylece, Nur Talebelerinin siyasi olaylarda yanlış adım atmamaları için yine büyük bir hizmete vesile oldu. Mesleğin içtimai ölçülerine ters olan hareketlere de “Siyasî dalâlet”tabirini kullandı.

Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin bu husustaki hassasiyetinin ne kadar haklı olduğunu, yaşadığımız yarım asırdan fazla tecrübeler gösterdi. Milletin yüzde altmış veya yetmişi tam dindarlık oranına ulaşmadan elde edilecek neticeler, sağlıklı olmayan sonuçları beraberinde getirdiği görülecektir.

Çare ise, yine Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu ölçülere sadâkatla bağlı kalmak ve sebat etmektir. Aslî hizmetimiz olan iman hizmetini merkeze alarak, toplumun her kesimine hitap edip, taklit mertebesindeki imanlara kuvvet kazandırmaktır. Siyasi meseleleri birinci öncelik olmaktan uzak tutmaktır. Zaten cemaatlerin de asıl işi budur. Onun için de, Hizmet Rehberi ile Beyânat ve Tenvirler  eserlerini evrat ve ezkâr gibi sürekli okumalıyız. Buna, mesleğimizi anlamak adına çok önem vermeliyiz.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap