Hayat

PLÂNLI HİZMETLER

Şahıs yerine şahs-ı manevinin hükmettiği ve meşveret zeminlerinin âmir olduğu bir sistemle, hizmetleri daha geniş alanlara ulaştırmak son derece kolaylık kazanır. Geniş dairelerdeki geçici faaliyetler, dar dairedeki önemli ve devamlı hizmetlerimizi aksatmamalıdır.

Kişinin değeri, himmeti ve gayretiyle orantılıdır. Ayrıca mevcut hizmetlere iktifa etmek gayretsizlik olduğundan, kendi haline bırakılan çalışmalar iftihar edilecek bir durum arz etmez.

“Plânla, uygula, denetle ve tedbir al!”silsilesini takip ederek, geniş kitlelere ulaşmanın daha kolay, daha kalıcı ve daha netice alıcı olduğu tecrübeyle sabittir.

Hedefi belirlenmemiş, kimin ne yapacağı belli olmayan, kontrol edilmeyen ve gerekli tedbirleri alınmayan çalışmaların sonuç vermesi beklenemez. Burası sebepler dünyasıdır. Gerekli bütün tedbirleri aldıktan ve lüzumlu olan sebepleri yerine getirdikten sonra, neticeyi Allah’a bırakmak, gerçek tevekkül anlayışıdır. Değilse onun adı tembelliktir. Bir hizmet mahallinde, yıllar geçmesine rağmen, vücudun hücrelerini yenilemesi gibi, cemaat bünyesinde yenilenme olmuyor veya çok az şey değişiyorsa, bu durumun meşveret zeminlerinde ele alınması ve gerekli tedbirlerin ortaya konulması gerekir.

Evet, Risale-i Nur hizmetinde, özellikle genç nesiller için geleceği kucaklayan plân ve projeler üretmek, organizeler yapmak ve mevcut organizasyonları güçlendirmek, temel hizmet anlayışımız olmalıdır. İşte o zaman, hizmetlerimizde ciddi inkişaflar görülecektir. Toplumun bu tür iman faaliyetlerine şiddetle ihtiyacı olduğu herkesin bildiği bir hakikattir.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap