Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nur Hizmeti

BEDİÜZZAMAN’DAN TAKDİR ÖRNEKLERİ

Nur Fabrikası, Gül Fabrikası ve Mübarekler Heyeti gibi tabirlerle ve onların hizmetlerinin kıymetini beyan eden lâtif ifadelerle bir şahs-ı manevi meydana getirip, ehl-i dalâletin hücumlarına karşı Bediüzzaman bir manevi sed ve cephe oluşturdu

“Aziz, sıddık, fedakâr, metin, sebatkâr, sarsılmaz, âhireti bırakıp fâni dünyaya dönmez kardeşlerim!”gibi daha nice tabirler ve iltifatlar var ki, biz bile okurken etkileniyor ve heyecanlanıyoruz. Sanki bediüzzaman hayattaymış gibi, eserleri ile manevi tasarrufunu talebeleri üzerinde devam ettiriyor. Bediüzzaman’ın bu tatbikatına binaen, tenkit yerine ,takdir tarzını bizler de esas almalıyız.

Ancak, tenkitte olduğu gibi, takdirde de ölçülü olmak icap eder. Zâten, kâinatta her şey bir ölçü ve nizam üzerine kurulmuştur. Ölçü kaçtığı zaman ya ifrat ya da tefrit ortaya çıkar. İkisi de makbul değildir. Geçmişte nice arkadaşlarımız var ki, aşırı iltifat ve alkış yüzünden ayağı yerden kesildi ve dengesini kaybetti. Bu aşırı iltifatlar onlar için hiç iyi olmadı.

Bu hakikate binaen, hizmet erbabına ne minnetsiz davranıp takdirde cimri olmalı ve ne de aşırı iltifatla onların başı döndürülmemelidir. “Her şeyin hayırlısı orta olanıdır.”hadisini dikkate alarak orta yol takip edilmelidir. O zaman, hem fert hem de cemaat olarak denge korunacak ve dengeli hizmetler ortaya çıkacaktır.

Hülâsa; müspet ve yapıcı tenkide evet, fakat ölçülü ve dengeli olmak şartıyla takdir ve tebrike daha çok evet.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap