Risale-i Nur Hizmeti

TAKDİR EDİCİ OLMAK

Takdir ve tebrik edilmek her insanın hoşlandığı ve lezzet aldığı bir haldir. Güzel bir iş ve başarısından dolayı, küçük bir hediye, dua veya alkış, o insanın ruh dünyasını bahara ve bayrama çevirir.

İnsanın bu zayıf noktalarını en hassas cihetlerine kadar tespit eden ehl-i dünya, en çirkin ve berbat işleri, o zayıf noktaları işleterek insana yaptırabilir. Bir alkış uğruna nice değerlerini yitiren ve hayatlarının sonlarında yalnızlığa itilen insanların hayat hikâyeleri, magazin sayfalarını dolduruyor.

Mukaddes ve ulvi bir dâvâya hayatlarını vakfeden dâvâ adamları, hizmetlerinin karşılığında ücretlerini yalnız Allah’tan beklerler. Başkaların beğenmesi, takdiri, istihsan ve alkışı onları ilgilendirmez. Küçücük bir aferini bile ücret kabul edip beklentiye girmezler. Halisen, muhlisen çalışıp, vazifemiz hizmettir o yeter derler.

Bununla birlikte, Nur mesleğinin esaslarını izah eden Bediüzzaman: “Mesleğimizin esası uhuvvettir (kardeşliktir). Peder ile evlat, şeyh ile mürit mâbeynindeki (arasındaki) vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstatlık ortaya girer. Mesleğimiz ‘Haliliye’ olduğu için, meşrebimiz ‘hıllettir.’ Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak iktiza eder.”demekle, kardeşler arasında birbirinin meziyet ve hizmetleriyle iftihar etmek düsturuna binaen, takdir ve tebrik müessesesinin işletilmesini istiyor.

Bu hakikate istinaden, tenkitte çok cömert, takdirde ise çok cimri davranmaya bedel, tam aksini yaparak, takdirde çok cömert, tenkitte ise cimri olunmalıdır. Zira, yerli yersiz, haklı haksız yapılan ölçüsüz tenkitlerin neticesini herkes görüyor. En iyisi, takdir prensibini ölçülü kullanarak, moral ve şevkleri kamçılayıp, hizmetleri daha da geliştirmek için hizmet edenleri sevk etmektir. Çünkü Bediüzzaman, en sıkı ve sıkıntılı dönemlerde bile takdir ve tebrikle, en çekingen ve ürkek insanları iman ve Kur’an hizmetinde istihdam etmeyi gerçekleştirmiştir. Onu örnek almak lâzımdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap