Siyaset

“ALLAH KİMSEYİ ŞAŞIRTMASIN-2”

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri çok farklı bir âlimdi. Resmi ideolojiye teslim olmadığından her türlü eza, cefa ve meşakkatlere maruz kaldı ve yirmi sekiz sene işkenceli bir esarete muhatap oldu. Ancak İslâm’ın izzetini korumakla birlikte, Risale-i Nur gibi muhteşem bir tefsirin telifine, Nur Hareketi gibi muazzam bir iman hizmetinin teşekkülüne vesile oldu. Ölümü göze aldı fakat teslim olmaya yanaşmadı.

Bediüzzaman bu duruşunu şöyle izah ediyor: “Ölmek iki sûretledir. Birinci sûret: Senin ayağına düşmek, teslim olmak sûretinde ruhumuzu, vicdanımızı ellerimizle öldürmek; cesedi de güya ruhumuza kısasen sana telef ettirmektir. İkinci sûret: senin yüzüne tükürmek, gözüne tokat vurmakla, ruh ve kalbimiz sağ kalır. Ceset de şehit olur. Akide faziletimiz tahkir edilmez, İslâmiyetin izzetiyle istihza (alay) edilmez. Elhasıl. İslâmiyet muhabbeti, senin husumetini istilzam eder. Cebrail, şeytan ile barışmaz. Siyasetimizde en acınacak, en ebleh (ahmak) bir akıl varsa o da öylelerin aklıdır ki, milletin ihtiras ve menfaatini, İslâmiyetin menfaat ve izzetiyle kabil-i tevfik görüyor. Burada en sefil ve ahmak kalp, öylelerin kalbidir ki, hayatı onun himayeti altında kabul eder. Hayatımızı onun himayeti (koruması) altında kabil görüyor. Çünkü, öyle bir şarta hayatımızı tâlik ediyor (bağlıyor ki), muhal ender muhaldir (imkânsızdır.)” (Sünuhat s. 103)

İngilizlerin 16 Mart 1920 yılında İstanbul’u resmen işgal ettiği bir zamanda, Bediüzzaman’ın yaptığı şu tespitler ne kadar enteresandır! Bu zamanda İslâm dinine hizmet etmek için, resmi ideoloji ile barışmaktan başka çaremiz yok görüşünde olanlara ve onun sahibine methiyeler düzenlere ne kadar da uyuyor! Ne diyelim bu da bir görüş..

Yazımızı, Bediüzzaman’ın bir temennisiyle bağlayalım: “Allah kimseyi şaşırtmasın, şaşırtırsa süründürmesin; süründürürse çektirmesin; çektirirse rezil etmesin; rezil ederse perişan etmesin; perişan ederse sersem avare etmesin.” (Sünuhat s. 104)

Biz de bu temenni ve duaya amin diyoruz ve Cenab-ı Hakkın bizleri böylesine şaşkınlıklara düşmekten ve izzetsiz bir hayatla sürünmekten muhafaza etmesini niyaz ediyoruz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap