Siyaset

DİNDARLARI DÜNYEVÎLEŞTİRME PROJELERİ

İman ve inkâr mücadelesi, Hazret-i Adem Aleyhisselâm zamanından başlamış kıyamete kadar da devam edecektir.

Zamanımızda dinden hazzetmeyen ehl-i dünya tarafından İslâm dini, sulandırılmaya ve terörle eşdeğer gösterilmeye çalışılıyor. Radikal veya ılımlı İslâm gibi tabirlerle kafalar karıştırılıyor. Daha ötesi, dindarlar bir takım yönlendirmelerle dünyevîleştiriliyor. Dünyanın cazip şeylerine özendiriliyor. Bu hususta bir değil, onlarca projeler üretilip devreye sokuluyor. Maddi imkânlar ve kadın faktörü alabildiğine kullanılıyor.

Kur’an-ı Kerim’in bu çağa bakan harika bir tefsiri ve doğru İslâm’ı anlama ve anlatmada kuvvetli bir rehberi olan Nur Risaleleri ve ona mensup Nur Talebeleri de bu projenin dışında değil. Belki de ilk hedefte onlar vardır. Nur mesleğini saptırmak, sulandırmak, rayından çıkarmak, orijinal kimliğini bozmak, ruh-u asliden uzaklaştırmak ve uhrevî bir cemaat kimliğinden çıkarıp dünyevîleştirmek, hatta resmî ideoloji ile entegre etmek gibi akıl ve hayale gelmedik tuzak ve tezgâhlar söz konusu olabilir. Bunları yaparken de, Bediüzzaman’ı tespit ettiği gibi “İnsan cemaatlerindeki habis membaları ve tabiatlarındaki muzır madenleri, fiili propaganda ile işlettiriyor, zayıf damarları buluyor. Kiminin hırs-ı intikamını, kiminin hırs-ı cahını, kiminin tamaını, kiminin humkunu (ahmaklığını), kiminin dinsizliğini, hatta en garibi, kiminin de taassubunu işletip siyasetine vasıta ediyor.” (Sünuhat s.97)

Evet, dînî cemaatleri dünyevileştirmek için her türlü hileyi kullanan, yeni yeni projeler üreten ve uygun bulduğu herkesi maksadına âlet eden dâhilî ve hâricî dessas ve hilekâr mahfillere karşı, her zamankinden daha uyanık olmak ve onların şerrinden Allah’a sığınmak durumunda olduğumuz açıkça görülüyor.

Cenab-ı Hak, bütün müminleri onların fitne, hile ve şerlerinden muhafaza etsin, âmin.

asyanur.info  samicebeci.net  (TouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap