Risale-i Nur Hizmeti

MUKADDES BİR DÂVÂ İÇİN ÇALIŞMAK

Reklam

Sosyal bir varlık olma özelliği ile toplu bir hayat yaşamak mecburiyetinde olan insanlar, zamanla bir takım organizasyonlar teşkil ederek güç birliği temin etmişlerdir.

Özellikle, mukaddes bir ideal ve dâvâ etrafında toplanan ve aynı maksat için bütün enerji ve faaliyetlerini birleştiren heyetler, zahiren aşılması zor olan engelleri aşarak, tahminlerin çok üstündeki hedeflere ulaşmayı başarmışlardır.

İnsanlık tarihinde bahsi geçen hakikatin en parlak ve göz kamaştıran misallerini, Asr-ı Saadet dediğimiz Sahabeler döneminde görüyoruz. İslâm dininin tebliği ve geniş bir dünya coğrafyasında hâkim olması için kırk kişiyle dünyaya meydan okuyan ve kendilerinden beş kat, on kat, hatta otuz kat daha fazla olan düşman ordularıyla çarpışarak, sonunda yine galip gelmeyi başaran o cihangir kahramanlar, Atlas Okyanusundan Hint Okyanusuna,  Afrika içlerinden Orta Asya’ya kadar, üç kıt’ada hâkimiyet kurmanın öncülüğünü yapmışlardır. Onların ve ondan sonra gelen İslâm ordularının zaferleri ve Müslüman ilim öncülerinin parlak başarılarıyla İslâm tarihi dopdoludur ve geçekten göz kamaştırmaktadır. Bu başarının sırrı, ihlâsla mukaddes bir dâvâ için çalışmak ve organize olarak güç birliği ile hizmetlerini yürütmektir. Bu hakikatten, zamanımızdaki idealist insanların alacağı çok dersler vardır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap