Siyaset

MÜSLÜMAN VE DEMOKRAT TÜRKİYE-2

Demokrasiye geçmemizin üzerinden yetmiş sene geçmesine rağmen, yapılan yanlış uygulamalar sebebiyle ne demokraside, ne cumhuriyette, ne lâiklikte ve ne de İslâm dininde tam uzlaşabilmiş değiliz.

Acaba aynı dini, aynı ülkeyi paylaşmamıza rağmen, neden bu uzlaşmayı hâlâ başarabilmiş değiliz? Kimisi cumhuriyet ve demokrasiyi küfür rejimi sayıyor. Kimisi lâikliği dinsizlik ve din düşmanlığı gibi algılıyor. Kimisi, İslâm dinini gericilik gibi görüyor.

Bütün bunların baş sorumlusu ve milleti birbiriyle çatıştıran asıl sebep, Kemalist düşünceyi, sanki bir din taassubuyla millete zorla dayatan resmi ideoloji olduğunu düşünüyorum.

Ey kendini lâik olarak tanımlayanlar! Siz en katmerli din düşmanlığı yapıldığı zamanlarda bile bu milleti dininden, âdet ve geleneklerinden ayıramadınız. Dünyada bu kadar sosyolojik gelişmeler ve dine dönüş rüzgârları yaşanıyorken, bu bağnaz ve gerici düşünceleri millete nasıl kabul ettireceksiniz?  Hiç olacak şey mi?

Batı toplumları, kendi dinlerinde aradığını bulamamanın verdiği bunalımla, hak bir din arayışına girdiği ve gruplar halinde, muhakeme ve mukayese sonucunda İslâm dinini seçtiği bir zamanda; sizin dininize sırt dönmeniz ve onu yaşamaya çalışanlara, çeşitli bahaneler perdesi arkasında sıkıntı çektirmeniz, hangi akılla, hangi mantıkla ve hangi insafla bağdaşır?

Geliniz, Batı standartlarında bir demokrasi, dindar mânâda bir cumhuriyet, temel hak ve hürriyetler, din ve vicdan hürriyeti ve hoşgörü  anlamında bir lâiklik kavramlarında uzlaşalım ve İslâm dinini irtica ile karıştırmayalım. Hakiki bir terakki ve âsâyişin esası olan İslâm, nasıl irtica ile eş değer görülür? Bu nasıl anlayış?

Evet, bin yıldan beri İslâm kimliğiyle özdeş hale gelmiş bu millet, ebede kadar Müslümanlığını koruyacaktır. Bununla birlikte, sahip çıktığı demokratik değerleriyle de, demokratlığını sürdürecektir.

Evet, Müslüman ve demokrat bir Türkiye, bir kimlik ve kişiliktir. Hem İslâm âlemine hem de bütün insanlığa en güzel bir örnektir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap