Siyaset

SİVİL VE DEMOKRATİK BİR ANAYASA ŞART- 1

Altı asır boyunca padişahların tayin ettiği paşalar tarafından idare edilen Osmanlı Devleti, birinci dünya savaşı sonrasında tarih sahnesinden çekilirken, onun miras bıraktığı topraklar üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, yine paşalar tarafından kuruldu ve idare edildi.

Her ne kadar ilk başlarda “Bu devletin dini, din-i İslâm’dır.” ibaresini 1924 anayasasının ikinci maddesine koymakla, dindar bir İslâm cumhuriyeti kurulmuşsa da, 1928 yılında ortadan kaldırılan bu maddenin boş kalan yeri, 1931 yılında Halk Partisinin kongresinde kabul ettiği altı okundan biri olan lâiklik prensibi,1937 yılında “Bu devlet lâik bir cumhuriyettir.” denilerek, ikinci maddenin yerine yerleştirildi. Böylece, anayasaya konulan bu madde yüzünden devletin bağı din ile koparıldı ve mecrasından saptırıldı. Zaten yapılan bütün tatbikatlar dindar bir cumhuriyet yerine, katı bir din düşmanlığına dayalı lâik uygulamalardan ibaretti.

Kemalizmin ilke ve inkılapları adına yapılan bu icraatlar,  zamanla sonradan yapılan 1961 ve 1982 anayasalarına da  mal olup, değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez prensipler haline getirildi.

1950 yılında Demokrat Parti ile başlayan ve halkın dinî, millî ve kültürel değerlerine uygun olan tatbikatlara, ilke ve inkılaplara ters düştüğü gerekçesiyle, paşalar tarafından bir muhtıra ve iki defa askerî darbe yapıldı. Ve askerler tarafından yapılan anayasalar dayatıldı. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana, geçen tam bir asırlık zaman boyunca hâlâ sivil ve demokrat bir anayasa yapılamadı.

1982 anayasasında askerlerin yaptırdığı millete biçilen elbise dar geldiği ve herkes tarafından şikâyet edildiği ve bir çok maddelerde değişiklik yapıldığı halde, gizli bir güç tarafından sahiplenilerek asıl ruhu duruyor ve değiştirilmesine izin verilmiyor. Maksat ilke ve inkılapları korumak olduğu anlaşılıyor. Zorlamalarla, dayatmalarla ve hilelerle kitleleri belli bir mecraya sürüklemek bir müddet mümkün olsa bile, sonsuza kadar devam edeceğine zerre kadar aklı ve insafı olanlar ihtimal veremez. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap