Hayat

ORDUMUZ DA DEMOKRAT OLMALI

Kaynağını dinden almayan ve doğru İslâmiyete dayanmayan bir demokrasi ve cumhuriyet noksan kalmaya mahkûmdur. Onu kemâle erdirecek ve her cihetle güzelleştirip yaşanacak hale getirecek olan İslâmiyettir.

Ancak, kendi kafamızdaki veya bir kısım İslâm ülkelerinde tatbik edildiği söylenen İslâmiyet değil; Asr-ı Saadetteki gerçek mânâsıyla tatbikatını bulan  doğru İslâmiyet, bahsini ettiğimiz hakikate dayanak olabilir.

Madem demokratlık, cumhuriyet ve vicdan hürriyeti İslâm dininden medet almakla kemâlini bulur, onsuz hepsi noksan kalır. Hem madem ülkemiz, hür ve demokrat bir Türkiye’yi hedefine koymuştur. Hem madem bütün dünya eninde sonunda bu noktaya ulaşacaktır. Hem madem demokrasi, hürriyet, cumhuriyet, inançlara saygı her şeyden evvel bize lazım ve bizim milletimiz herkesten ziyade bunlara lâyıktır. Elbette devletini, milletini, vatanını seven, bu memleketin saadetini isteyen her devlet erkânı; siviliyle , resmisiyle, seçilmişiyle, atanmışıyla bu yüksek gayenin gerçekleşmesi için omuz omuza vermek ve himmet etmek mecburiyetindedir. Bu hakikatler çerçevesinde, her müesseseden önce, demokrasiyi bütün icaplarıyla içine sindirip yaşatmayı, ordumuz ve onun değerli subayları en büyük vazife bilmelidir. Dine, dindarlara, inançlara, vicdan ve din hürriyetine saygı ve sahiplenme şuuru, demokrat ruhlu bir ordunun en temel ve vazgeçilmez vasfıdır. Kahraman ordumuz “Asker neferatı, siyasete karışmaz.”diyen Bediüzzaman’ın bu tespitine kulak vermelidir.

Üç defa ihtilâl ve bir defa postmodern darbe yaparak, millet nezdinde itibar kaybına uğrayıp yıpranan, ancak geçmişin tecrübelerinden ders alarak, şimdi aslî vazifesinin başına geçen ordumuz; Batı standartlarını da içine alan ileri bir demokrasiyi millete kazandırmakta sivillere yardımcı olmalıdır.

Hedef bellidir; hür, demokrat ve Müslüman bir Türkiye. Bu esaslar vazgeçilmez değerlerimizdir. Er veya geç ulaşacağımız nokta orasıdır. Bu yüce hedefe ulaşmayı hızlandırmak, vatanını ve milletini seven her ferdin ve her kurumun en önemli vazifesidir.

asyanur.info  samicebeci.net  (Sami Cebeci videoları-YouTube)

 

Reklam

Yorum Yap