Hayat

KEYFİYET ADAMLARI

Selânik Hürriyet Meydanında en büyük siyasi bir diplomat gibi binlerce adama nutkunu dinlettiren, Ayasofya ve Sultan Ahmet Camilerinde vaazlar veren, bir makaleyle elli bin kişiyi İttihad-ı Muhammedî Cemiyetine dahil eden, 31 Mart 1909 hadisesinde isyan etmiş sekiz tabur askeri bir nutukla itaate getiren asrın imamı ve çağımızda bir Asr-ı Saadet Müslümanı olan Bediüzzaman Said Nursi, Van’da Molla Habip, Molla Resul, Molla Şefik, Molla Hamit gibi bir kaç kişiye ders verdiği görülüyor.

Bir avuç fedai talebeleri başta olarak, beş bin kişilik bir milis alayının kumandanı sıfatıyla, Birinci Cihan Savaşında çok yararlılıklar gösteren, Kurtuluş Savaşında Anadolu’daki Kuva-yı Milliye hareketini destekleyen ve bu hizmetleri takdir edilerek, Ankara Hükümeti tarafından dâvet edilen, Mecliste yaptığı duadan sonra ayakta alkışlarla karşılanan ve daha sonra Van vilâyetine çekilen Bediüzzaman, Şeyh Said İsyanında yaptığı ikazlarla o bölgeyi isyandan alıkoyar.

Van’da bulunduğu sıralarda Akdamar Adasını göstererek “Şu adada on sene kalsam ve elli adam yetiştirsem, onlarla manen dünyanın fethini gerçekleştiririm.”der. Hayalinde canlandırdığı ve hedeflediği bir dâvâ adamı modeli vardır. Bütün dikkat ve hassasiyetiyle onları yetiştirmek emelindedir. Ne çare ki, Şeyh Said isyanına karışmadığı halde, Doğunun ileri gelenleri gibi, onu da Batı Anadolu’ya sürgün ederler. Önce Burdur’a, daha sonra Isparta’nın Barla beldesine sürülen Bediüzzaman, yetiştirmek için hedeflediği keyfiyet adamlarıyla yakından ilgilenmeye başlar. Barla, Mekan itibariyle Akdamar Adasının vazifesini üstlenmiştir. Zaman bunun böyle olduğuna şahitlik etmiştir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

 

 

 

 

 

isyan etmiş sekiz avcı taburunu

Reklam

Yorum Yap