Hayat

YUMUŞAK SÖZLÜ OLMAK

Cenab-ı Hak insanları çeşitli fıtrat ve kabiliyetlerle yaratmıştır. Hiçbir fert sima bakımından birbirine benzemediği gibi, mizaç bakımından da benzememektedir. Aynı yumurta ikizlerinde bile, huy ve karakter bakımından farklılıklar görülür.

Bahsi geçen hakikate binaen, kimi insanlar halim selim ve yumuşak huylu iken, kimileri de haşin, sert ve celalli bir mizaca sahiptirler. Allah, peygamberleri bile farklı özelliklerde yaratmıştır. Sevgili Peygamberimiz (asm) Hazret-i Ebubekir’e (r.a.) hitaben “Sen, bana nispetle kardeşim İsa gibisin. Ömer de kardeşim Musa gibidir.”buyurmuş.

Gerçekten Hz. İsa (as.) “Sana bir tokat vurana, öbür yüzünü de döndür.”diyerek, son derece sabırlı ve yumuşak bir huy sergilerken; Allah ile görüştükten sonra Tur Dağından dönen Hz. Musa (as.)ise, kendinin yokluğunda kavminin sapıttığını, Samiri isimli bir zâtın yaptığı buzağı heykeline taptığını görünce, celâllenip hiddete gelmiş ve kendisi gibi peygamber olan kardeşi Hz. Harun’u sakalından tutup hırpalamaya başlamıştı. “Ey anamın oğlu! Bana vurma! Kavmimizi çok ikaz ettim, fakat beni dinlemediler.”diye serzenişte bulunan Hz. Harun’un (as.) bu sözleriyle kendine gelen Hz. Musa (as.), nihayet öfkesini yenmiş ve sakinleşmişti. Görüldüğü gibi mizaçlar ve karakterler farklı oluyor.

İnsanlık tarihine adalet timsali olarak geçen Hz. Ömer (r.a.), İslâm’dan önceki celâdet ve cesaret karakterini, hakka ve adalete yönlendirmesini bilmişti.

Bununla beraber “Tatlı dil, yılanı bile kovuğundan çıkarır.”diyen atalarımız, mühim bir hakikate işaret etmişlerdir. İnsan ne kadar haklı olursa olsun, yumuşak ve tatlı dilli olmayı bilmezse, çoğu zaman haksız durumlara düşebilir. Eskilerin kavl-i leyyin dedikleri yumuşak sözlü olmak, hayat rehberimiz olmalıdır. Aile hayatından, en geniş dairelere kadar tatlı dilli olmak, çok şeylerin düzelmesine sebep olduğu görülecektir.

asyanur.info   samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap