Hayat

DİN VE ORDUMUZ

Bin yıllık mazisinde tarihe altın sayfalar yazan; şecaat, cesaret ve kahramanlığıyla nam salıp savaş meydanlarında şeref levhaları oluşturan, “Ölürsem şehit, kalırsam gazi.”inancıyla düşman cephelerini darmadağın eden, böylesine necip ve kahraman bir ordu dinden uzak kalamaz.

Adını Sevgili Peygamberimizden (asm) alan, Mehmetçik ünvanı ve peygamber ocağı lâkabıyla milletin gönlünde taht kuran; dahilde asayiş ve emniyetin temini, harici düşmanın tecavüzüne karşı namus, haysiyet ve izzet-i İslâmiyenin korunması için kurulan bu müessese, ancak ve ancak dinimizin muhafızı, vicdan ve din hürriyetinin bekçisi olabilir ve başka türlü olamaz.

Müslüman bir milletin bağrından çıkan ve o milletin milli ve manevi değerleriyle içli dışlı olan ordumuz; milletle ve dini inançlarıyla yoğrulmuş, etle tırnak gibi birbiriyle kaynaşmış bir hale gelmiştir.

Çanakkale’de, Kafkaslar’da, Galiçya’da, Filistin’de, Trablusgarp’da, Balkanlar’da ve İstiklâl savaşının bütün cephelerinde, bu kahraman ordumuz ne maksatla çarpıştı? Din için, vatan için, Kur’an ve iman için, namus ve haysiyetimizi korumak için değil mi?

Orduları dağıtılmış, silahları elinden alınmış ve dört bir tarafından kuşatılmış bir milletin, bütün dünyayı hayrette bırakan galeyan ve ayaklanmasının sebebi “Gâvurun şapkasını zorla başımıza geçirecekler, Kur’an sayfalarını Yunanlılar tuvalet kâğıdı yapacaklar.”diye yapılan telkinler değil mi?

Milli şairimiz Mehmet Akif’e “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım./ Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım./ Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım./ Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.”dedirten, milletimizin ruh halidir.

Bu mukkaddes vatan topraklarının tapusu; minareleri kubbeleri, mezar taşları ve türbeleriyle, İslâm adına Müslüman milletimize aittir. Millet adına onun bekçiliğini de ordumuz üstlenmiştir. Böyle bir ordunun camiden, cemaatten, minareden ve ezan sesinden rahatsız olması düşünülemez. Gerçek budur ve böyle olmalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (Sami Cebeci videoları-YouTube)

Reklam

Yorum Yap