Hayat

OLUMSUZ ŞEYLERİ NAZARA VERMEMEK

Dedikodu ve gıybet gibi şeyler genellikle olumsuz meseleler üzerinde yapılır. Bunlar ise, insanların moral ve şevkini kırmaya sebep olurlar. Bundan dolayı delilsiz ve mesnetsiz olan şeylerin yayılması dinimizce yasaklanmıştır.

Bu konuyla ilgili bir olayı misal olarak anlatmak lâzım : Zübeyir Ağabey bir gün Bediüzzaman’la birlikteyken, ona Dersim isyanı ve yapılan zulümler hakkında teferruatlı bilgiler aktarır. Hiç müdahale etmeden sabırla sonuna kadar Zübeyir Ağabeyi dinleyen Üstad, kaşlarını çatar, şiddet ve hiddetle “Seni buraya kim gönderdi? Sen kimin hesabına çalışıyorsun? Benim şevkimi kırmak için seni kim görevlendirdi? Git buradan! Seni yanımda istemiyorum. Gözüm seni bir daha görmesin!” Ve daha bir çok ağır sözler söyler.

Sükunetle kendisini dinleyen ve verdiği bilgiler için kendisini tebrik edeceğini zanneden Zübeyir Ağabey, Üstadın bu beklenmedik tavrı karşısında perişan olur. O anda yer yarılsa da yerin dibine girsem diye düşünür. İyi niyetle anlattığını söylemek isterse de, üstad dinlemez ve yanından kovar.

Elbette, büyük zatların, büyük dâvâları omuzlamak için hazırladığı bazı talebelerine, böylesine acı dersleri de vardır. Yıkılmış, harabeye dönmüş, pişmanlığından perişan haldeki Zübeyir Ağabeyi bir saat sonra Bediüzzaman yanına çağırır. “Anladım ki, art niyetinden değilmiş. Saflığından anlattığın ihtar edildi. Haydi seni affettim.”der.

Kendisine olumsuz şeyleri anlatmak isteyenleri susturan ve “Benim şevkimi kırmayın!”diyen Bediüzzaman’ın bu tavrından alacağımız pek çok dersler vardır. Noksanları söyleyeceğim diye şevk kırmak ve moral bozmak bu iman ve Kur’an hizmetine iyilik olmaz.

Hizmetin eksik ve noksan cihetlerini tamamlamak için, böyle meseleler meşveret zeminlerinde dile getirilmeli ve düzeltilmesi cihetine gidilmelidir. Meşveret dışında ve meşveret olsa bile muhatabı olmadan yapılan olumsuz konuşmalar, fayda yerine zarar verir ve meşveret adı altında gıybet yapılmış olur. Hem de günaha girilir. Meşveret kılıfına saklanmak kişileri kurtarmaz. İyilik zannıyla fenalığa sebep olmak, moral ve şevkleri kırmak hizmet ehlinin işi olamaz.

Her şeyin iyisini almak ve zahiri ruha dokunan kaba ve şer cihetlere fazla nazar etmemek Nur mesleğinde bir esastır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap