Hayat

POTANSİYEL GÜCÜN HAREKETE GEÇİRİLMESİ

Büyük masraflarla vücuda getirilen dev barajların arkasında biriken milyonlarca metreküp suyun, potansiyel bir enerji olduğu bilinen bir gerçektir.

Ancak, barajın çıkışına monte edilecek tribünler olmadan potansiyel enerji konumundaki baraj suyunun, kinetik enerjiye dönüşmesi ve elektrik üretilmesi hayaldir. Böyle bir baraj suyu tarlaları sulamaktan başka bir işe yaramaz.

Altı bin sayfayı aşkın Risale-i Nur Külliyatı ve içindeki Kur’an hakikatlerinin talimiyle vücuda gelen binlerce dâvâ adamı, potansiyel bir hizmet gücü meydana getirdiği halde, motive edilmediği takdirde, o güçten fazla bir hizmet beklemek de hayal olur. Birbiriyle itişip kakışan ve birbirini nötr hale getiren veya âtıl kalmış kabiliyetler ne kadar çok olursa olsun, beklenen ve arzu edilen neticeler bir türlü meydana gelmez.

Bu gerçeği çok iyi bilen Bediüzzaman, beraberindeki çekirdek kadronun istidat ve kabiliyetlerine uygun yönlendirmeler ve istihdamlar sayesinde, o potansiyel hizmet gücünü öylesine hareketlendirmişti ki, ilk zamanlar sayı itibariyle kırk elli kişiyi geçmeyen bir avuç fedai talebesiyle, bu memleketi tamamen Batılı bir millet yapma uğruna, mukaddes İslâm dinini Arabistan’a sürmek ve dinden soyutlamak isteyen dehşetli bir zihniyetin sahiplerini korkutmuş ve telâşa düşürmüştü. Bu yüzden, Bediüzzaman ve talebelerini çeşitli mahkemelerde mahkûm ve zindanlarda yok etmek isteyen ve memleket memleket sürgüne gönderen o menhus zihniyet emelinde muvaffak olamamış, nihayetinde kanunlar ve vicdanlar yanında mağlup düşmüştü. Her zaman olduğu gibi hak, bâtıla galip gelmişti.

“Siz bu memleketi ve istikbali tenvir edecek elektriklerin makinistleri hükmündesiniz.”diye, Bediüzzaman’ın vasıflandırdığı o günün fedakâr ve cefakâr Nur Talebeleri üstadı haklı çıkarmış, gösterdikleri muazzam himmet ve gayretleriyle tesis ettikleri Nur hizmeti, bu gün dünyanın çeşitli devletlerinden ses veriyor hâle gelmiştir.

Yetmişe yakın dünya diline tercüme edilen Nur Risaleleri, Amerika’dan Japonya’ya, Afrika’dan Avustralya’ya, Avrupa’dan Asya’ya kadar her kıt’ada okunur duruma gelmiştir. Bütün Nur Talebelerinin şahs-ı manevisinin gücüyle meydana gelen bu muhteşem tabloyla ne kadar iftihar ve Allah’a şükretsek yine de azdır. Allah hepsinden razı olsun, âmin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap