Hayat

HAKKIN ARKASINDA DİK DURMAK

“Hakkın hatırı âlidir, hiç bir hatıra feda edilmemek gerektir.”diyen Bediüzzaman Hazretleri, çok önemli bir meseleyi dile getirmiştir.

Tarih boyunca hak ve doğru bildikleri meselelerin arkasında dik durmasını bilen ve hakkı hiç bir hatıra feda etmeyen nice kahramanlar gelip geçmiştir. Başta, Kâinatın Efendisi Hazret-i Muhammed (asm) olmak üzere bütün peygamberler ve onların yolundan gidenler bu hakikatin sembolü olmuşlardır.

“Seni, başımıza reis yapalım, hazinelerimizin anahtarlarını teslim edelim, en güzel kızlarımızı verelim. Yeter ki şu peygamberlik davasından vazgeç!”teklifleri yapıldığı zaman “Sağ elime güneşi, sol elime ayı koysanız, ben bu davadan asla vazgeçemem.”diyen Sevgili Peygamberimiz’in (asm) şu sebat ve metaneti ne kadar anlamlıdır!

Bağdat hâkimliğini kabul etmeme gerekçesi yüzünden, yetmiş yaşında kırbaçlanarak şehit edilen İmam-ı Âzam’ın ve Kur’an mahluk mu, değil mi meselesinde “Mahluk değil, Kelam-ı Ezelinin tecellisidir.”diyerek zindanda çile çekmeyi tercih eden Ahmet İbn-i Hambel’in hak namına dik duruşu da çok ibret vericidir.

Çeşitli illere sürgüne gönderilen, yirmi bir defa zehirlenen, çıkarıldığı mahkemelerde haksız isnat ve iftiralarda bulunularak mahkûm edilmek istenilen ve inandığı hak davasından döndürülmeye çalışılan Bediüzzaman’ın “Yüzer milyon kahraman başların feda olduğu bir kudsi hakikate, başımız dahi feda olsun..Eğer başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse, hakikat-i Kur’an’iyeye feda olan bu başı zındıkaya eğmem ve bu hizmet-i imaniye ve Kur’an’iyeden vazgeçemem ve geçemem.”diyerek hak namına dik duruşu, çağımızda ender rastlanılan bir kahramanlık sembolüdür.

İnandığı ve yaşadığı hakikatler adına bir adım atıp, zoru gördüğü zaman iki adım geri adım atan ve taviz üstüne taviz verenlerin, bahsi geçen örnek dik duruşlardan alacakları çok dersler vardır. “Ne yapalım, elimizden ancak bu kadar geliyor.”diyerek yapılan savunmalar, kaybedilen hak ve hürriyetleri geri getirmiyor. Her zamanda, hak ve doğrunun arkasında dik duran dava adamlarına şiddetle ihtiyaç var.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap