Hayat

NUR RİSALELERİNİN GÜCÜ

Mücedditler silsilesinin son halkası ve çağımızda bir Asr-ı Saadet Müslümanı olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, geçmiş bütün mücedditlerin, müçtehit ve imamların vazife sahalarını tamamen üstlendiği için, başka birisinin gelmesine Allah’ın izniyle ihtiyaç bırakmamıştır.

Bu önemli özelliğinden dolayıdır ki, kitapları vasıtasıyla kıyamete kadar onun manevi tasarrufu devam edecek, bütün İslâm âlemini ve bir cihette bütün insanlığı Kur’an şemsiyesi altında gölgeleyecektir. Daha şimdiden bunun emareleri dünyanın değişik devletlerinde görünmeye başladı. Yetmişe yakın dünya diline tercüme edilen Nur Risaleleri, insanlığın fıtraten istediği ebediyet arzusuna cevap vermekte ve hem dünya hem de âhiret saadetine Kur’an namına çareler temin etmektedir.

“Ben kimim? Nereden geldim? Öldükten sonra nereye gideceğim? Bu dünyada vazifem nedir? Beni bu dünyaya kim göndermiştir?”gibi, bütün insanlığın zihnini meşgul eden dehşetli soruların cevabıyla birlikte, sosyal problemlerin de çareleri Nur Risalelerinde bulunmaktadır. Maddeten doymuş, fakat mânen materyalist ve tabiatperest zihinlerde boğulmuş ve hak bir dine, en şiddetli bir ihtiyaçla muhtaç olmuş insanlığın, Nur Risalelerinden öğreneceği çok şey var. Bu eserleri bir vesileyle elde edenlerin, çölde su ararken bir vahaya rastlayan adam gibi veya çok kıymetli bir hazineye tevafuken sahip olan bir şahıs gibi bütün gücüyle sarılması ve bir dakikasını bile boşa geçirmeden okumaya çalışması bu sırdan ileri geliyor.

Bu manevi bir tasarruftur ki, dünya durdukça Nur Risaleleri de duracak ve bütün insanlığın dünya ve âhiret saadetine vesile olacaktır, inşaallah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap