İnsan Ve Toplum Risale-i Nur Hizmeti

İÇTİMAİ DERSLERİN ÖNEMİ

Telif ettiği eserleri hiç bir zaman eskimeyen, orijinalliğini kaybetmeyen, hatta güncelliğini her zaman koruyan, zaman geçtikçe kıymet ve değeri daha iyi anlaşılan ve kıyamete kadar geçerliliğini koruyacak olan bu dersleri için Bediüzzaman, Nur Talebelerine bir takım tavsiyelerde bulunmaktadır.

“Şiddetli hastalık ve sair sebeplerin tesiriyle ben Nurcu kardeşlerimle konuşamadığımdan ve o musahabeden mahrum kaldığımdan, benim bedelime sizler ve Risale-i Nur’un Kur’an medresesinde Yeni Said’e verdiği ders ve  Eski Said’in de Hutbe-i Şâmiye ve zeyilleri gibi hayat-ı içtimaiye medresesinde aldığı dersleri ve konuşmaları, bu kardeşiniz bedeline müştak olduğum kardeşlerimle benim yerimde konuşmalarını tevkil ediyorum.” (Emirdeğ Lâhikası s.342)

Görüldüğü gibi, Kur’an-ı Kerim’in en son ve en mükemmel manevi tefsiri olan Nur Risaleleri bir bütünlük arz etmekte ve her Risalenin kendi makamında bir üstünlüğü bulunmaktadır.

Bu itibarla, Risale-i Nur mesleğinin içtimai alana taalluk eden bölümünün temel kaynağı olan Hutbe-i Şâmiye ve zeyilleri konumundaki Münâzarât, Sünühat, Divan- Harb-i Örfi, İşârât, Tuluat, Rumuz ve bilhassa İkinci Emirdağ Lâhikaları gibi eserleri mutlaka Nur Talebeleri okumalı, mütalâa ve müzakeresini yapmalı ve konular arasında bağlantı kurarak, Nur mesleğinin bu tarafa bakan cihetlerini dosdoğru anlayarak istikametle hayata tatbik etmelidir. Yoksa, sadece iman hakikatlerini okumak, birliğimizi ve istikametimizi muhafazaya yetmez.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap