HÜCRE DÜNYASI
Tefekkür

HÜCRE DÜNYASI

Cenab-ı Hakkın varlık ve birliğine şahitlik etmesi noktasından, bir müddettir insan vücudundaki harika organlardan bahsediyoruz. Elbette maksadımızın anatomi ilmi olmadığı anlaşılıyor.

Bu makalemizde, insan bedenini teşkil eden yaklaşık yüz trilyon hücredeki sanat harikasından kısaca bahsetmeye çalışacağız. Kabaca baktığımız zaman, hücrenin en dışında lazım olan maddeleri içeri alan, lazım olmayanları içeri sokmayan bir  hücre zarı, içinde stoplazma denilen sıvı, çekirdek zarı ve çekirdek, DNA ve RNA denilen genleri içinde barındıran çekirdekçikten meydana getirilmiştir. Stoplazma, canlılığın devam ettiği hücre vücududur. Stoplazmada dört farklı minik laboratuvar yaratılmıştır: Ribozom, lisozom, mitekondri ve golgi cihazı. İlmin anlattığına göre ribozomlar, amino asitleri hücrenin genetik kartlarına uygun şifreler halinde RNA’lara bağlar. Tam anlamıyla bir kompüter beyni gibidir. Lisozomlar, enerji ile ilgili kimyevi bağlantıları yapar. Mitekondri, hücrenin temel kimya fabrikasıdır. Hem hücrenin gizli solunumunu yaparak hücreye enerji sağlar hem de hücrenin biyolojik alışverişlerini tanzim eder. Sanki bir elektronik beyin gibi vazife görür. Golgi cihazı, hücrenin fonksiyonlarına göre değişik salgılar salgılayan tam bir kimya fabrikasıdır. Bu dört temel maddeden stoplazmada yüz binlerce mevcuttur. Hücre, tek başına bir canlı gibidir.

Çekirdek hususi bir zarla çevrilidir. Çekirdeğin özündeki çekirdekçik de ayrı bir zarla ayrılmıştır. Burada genetik şifrelerin özel kartları saklıdır. Çekirdekte hücrenin çoğalmasını yönlendiren DNA’lardan kurulu kromozomlar vardır. Bu DNA’larla hücre, bütün özelliklerini gelecek nesillere aynen aktarma hususiyetine sahiptir.

Muhteşem bir yaratılış mucizesi olan bu hücre dünyası, hakkında ciltlerle kitaplar yazılan bambaşka bir alemdir. Çok ince planlamalar ve hesaplamalara dayanarak yaratılan bu hücre alemi, nasıl tabii ve tesadüfi olaylarla izah edilebilir? Her sanatlı varlık gibi, hücre dünyası da  Yüce Yaratıcıyı göstermiyor mu? Elbette gören gözlere gösteriyor. Ne mutlu görebilenlere!

www.asyanur.info    (Risale-i Nur dersleri, seminer ve konferans videoları bu sitede.)

Yorum Yap