VÜCUDUN SAVAŞÇI ASKERLERİ
Tefekkür

VÜCUDUN SAVAŞÇI ASKERLERİ

İnsan bedenini harika bir tarzda yaratan Cenab-ı Hak, onu her türlü yabancı mikroplardan korumak için tedbirlerini de almıştır.

Kan içinde dolaşan ve bütün hücrelere besinleri taşıyan alyuvarların yanında, akyuvar denilen savaşçı askerler de vardır. Kemik iliklerinde yaratılan ve dört çeşit olduğu tespit edilen lenfositler, günde on defa bütün hücreleri teker teker kontrol  ederek, yabancı mikropları öldürüp imha ederler. Her hangi bir yerimizde bir çizik veya yara olduğu zaman meydana gelen kızarıklık, akyuvarlarla mikroplar arasında geçen büyük bir meydan muharebesinin habercileridir.

Savaşçı askerler, kemik ilikleri içinde yaratıldıktan sonra, göğüs altındaki timus denilen salgı bezine gelirler ve bir hafta orada kalırlar. İlim adamlarının tespitine göre, her vücut için değişkenlik gösteren yaklaşık 30000 çeşit hücrenin şifrelerinin eğitimini alırlar. Özellikle T-lenfositleri kanserli hücrelerle meşguldür. T-lenfositleri, zarında bulunan çok güçlü zehiri, kanserli hücreyle karşılaştıklarında ona şırınga ederek anında öldürür. böylece kansere yakalanma tehlikesini atlatmış oluruz. Her gün böyle yüzlerce hatta binlerce hadise cereyan ettiği halde, bizim bunlardan hiç haberimiz bile olmaz.

Hülâsa; çok hassas dengeler üzerine kurulan ve harika bir yaratılış mucizesine sahip olan insan bedeninde cereyan eden olaylar, tabii ve tesadüfi sebeplere bağlanamaz. Bütün bu muhteşem sanat ve olaylar, o bedeni yaratan, yöneten ve koruyan nihayetsiz bir ilim, irade ve kudret sahibi olan Yüce Yaratıcının varlığını ve bir olduğunu haber veriyor.

www.asyanur.info

Reklam

Yorum Yap