Hayat

HER ŞART ALTINDA ÜMİDİNİ KORUMAK

Muhtelif zaman dilimlerinde İslâm’ın aleyhine olabilecek iç karartıcı ve ehl-i imanın âlemlerine yeis denilen en dehşetli bir hastalığın girmesine sebep olabilecek durumlar olabilir. Halbuki, Allah’ın rahmetinden ümit kesmek ayetin fermanıyla yasaktır. “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin.”ayeti bunu ifade eder.

Böylesine şartların zorlaştığı zamanlarda, şuurlu Müslümanların ve bilhassa Risale-i Nur’un sâdık talebelerinin yapacakları en önemli iş, ümidini muhafaza etmek ve nâmüsait gözüken şartlara rağmen mevcut hizmetlerine ilâve olarak, yeni hizmet projeleri üretip icraata geçirmektir.

Gazab-ı İlâhiyi celb edecek uygulamaların bizzat yetkili güç merkezleri tarafından icra edildiği bir dönemde, hizmet ve faaliyetleri askıya almak veya tedbir adı altında tehir etmek yerine, hizmetleri katlayarak büyütmeye çalışmak, Rahmet-i İlâhiyi celbe vesile olacak ve kara bulutların daha kısa bir zamanda dağılmasına vesile olacaktır.

Kendini saklamaya çalışan cemaatlerin gayreti beyhude bir çabadır. Zaten herkesin ne olduğu açıkça bilinmektedir. Kendini saklamaya çalışmak, gereksiz bir korkuyla birlikte, gizli niyetlerin de olduğuna delildir. Dâvâsında samimi olduğuna inananlar, merdâne hizmetlerine devam ederler. İhlâs ile gidilen bu iman hizmeti yolunda başa ne gelse hoştur. Allah’ın rızık kapıları bir değil, binlercedir.

Evet, atmacanın serçe kuşlarına musallat olup saldırmaları, onların uçma kabiliyetini kamçıladığı gibi, musibetlerin çeşitliliği musikinin nağmeleri gibi kulağa hoş gelmeli ve hizmet etme şevkini geliştirmelidir. Zira, Bediüzzaman’ın dediği gibi “Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değildir.”

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap