Hayat

HER KIŞIN MUTLAKA BİR BAHARI VARDIR

Dünya güneş etrafında dönerken maruz kaldığı mevsimleri olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Fırtınalı kışlar yerini baharlara, zifiri karanlıklar da parlak aydınlıklara yerini bırakırlar. Devamlı kış, devamlı karanlık hiç bir zaman vâki değildir.

Sosyal hayatın gerçekleri de buna benzer durumları andırır. İslâm tarihi bunun örnekleriyle doludur. Asr-ıSaadet sonrası meydana gelen Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlıların ilk zamanları ile son zamanlarının mukayeseleri, devletlerin ve milletlerin de bahar ve kışlarının olduğu, bahsi geçen hakikatin delilleridir.

Risale-i Nur hareketinin başladığı ilk hizmet yılları, İslâmiyet aleyhine en dehşetli kara kışların hükümran olduğu senelerdir. Dindarlara nefes aldırılmadığı ve İslâm dinine hizmet edenlere dünyanın zindan edildiği bir dönemdir. Çok partili demokrasi hayatına geçilinceye kadar ülke genelinde yapılan uygulamalar, yakın tarihimizde kara bir kitap olarak durmaktadır.

Demokrasi dönemine geçildiğinde, milletçe inişli çıkışlı devreler yaşandı. İhtilâller, muhtıralar, post modern darbeler birbirini kovaladı. Maddi ve manevi ferah ve saadet yıllarının arkasından çile, ızdırap ve mağduriyet seneleri geldi. Türlü imtihanlardan geçildi. Fakat, zahmet ve sıkıntılar hiç bir zaman daimi olmadı. Her güçlükten sonra Allah bir kolaylık ihsan etti. Rahmet kapılarını ardına kadar açtı.

Evet, Allah’ın  rahmetinden ümit kesilmez. Bediüzzaman’ın dediği gibi “Her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı olduğu gibi, İslâm’ın ve insanlığın da bir sabahı ve bir baharı olacaktır, inşaallah.”

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap