Hayat

DAHA İYİ, İYİNİN DÜŞMANIDIR.

İslâm dinine hizmet eden gruplarda, iç çatışma ve ayrılıkların bir kısım sebeplerinden birisi, daha iyisini, daha mükemmelini ve daha hak olanını ararken çıktığı görülür.

Zaten, tesanüdü tahrip eden ayrılıkçı fikirler, daha kötüsü için çıkmaz ve çıkamaz. Çünkü kimse itibar etmez ve değer vermez. Bu yüzden de taraftar bulamaz. Onun için, yanılan veya yanıltan bir kısım insanlar, mevcut hizmetleri ve hizmet elemanlarını beğenmeyip kötüleyerek, göze ve kulağa hoş gelen hayali sözler ve görüntülerle, bünye içinde ihtilafların doğmasına, su-i zanların çoğalmasına, hizmet elemanları arasında güvensizlik duygusunun oluşmasına sebep olurlar. Kur’an ve Sünnetin reddettiği böylesine bir tablonun ortaya çıkması halinde ise, hariçten düşman aramaya gerek kalmaz. Çünkü kurt gövdenin içine sokulmuştur ve içten içe kemirmektedir.

Bu kadar dehşetli ve bünyeyi içten tahrip eden sonuçların meydana gelmemesi için, Bediüzzaman şu tespit ve ikazı yapar: “Hakkı bulduktan sonra, ehak (daha hak)için ihtilaf çıkarma. Ey talib-i hakikat! Madem hakta ittifak, ehakta ihtilaftır; bazen hak, ehaktan ehaktır. Hem de olur hasen, ahsenden (daha güzelden) ahsen. (Sözler s. 660)

Bu ölçüye her zaman dikkat etmek son derece önemlidir. Değilse, ihtilaflar, ayrılıklar ve bölünmeler kaçınılmaz olur. Hâlbuki, ittihatta rahmet, ayrılıkta ise azap olduğu hadislerle haber verilmiştir.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap